آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
نوشته‌شده‌توسط
یکشنبه, 12/21/2014
36700 بازدید
1490+لایک شده

آموزش اندازه گیری بالاتنه

با اندازه گیری دقیق می توان الگوی درستی رسم کرد و با الگوی خوب و دقیق لباس برازنده ای  دوخت . بنابر این ما در این قسمت سعی کرده ایم شما را با نحوه اندازه گیری و قسمت هایی را که باید اندازه گرفت آشنا کنیم . آنچه که در رسم الگوهای بالاتنه و پایین تنه به اندازه های آن احتیاج داریم عبارتند از :

تعدادی از اندازه های فوق اندازه های اصلی بوده که در کشیدن کادر اصلی الگو دخالت دارند و بقیه اندازه ای فرعی است که برای کنترل الگو استفاده می شوند.

قبل از شروع اندازه گیری بالاتنه فردی که می خواهیم اندازه گیری او را انجام دهیم باید لباسی کشی ، قالب تن و حلقه ای بپوشد سپس نوار نخی نازکی ( نوار کرسله) را دور کمر او بسته و می غلطانیم تا در گود ترین قسمت بدن قرار گیرد این قسمت دور کمر فرد محسوب می شود .
1ـ دور کمر : متر را دور بدن در قسمت کمر همان جایی که نوار کرسله را بسته ایم قرار داده و محکم روی هم گذاشته قسمت مماس شده دو سر متر ، اندازه کمر را نشان می دهد .

کمر 2-2

2ـ دور سینه : متر را دور بدن در قسمت سینه به نحوی قرار می دهیم که از نوک دو سینه ( پستان) بگذرد و نه آنقدر سفت باشد که سینه فرو رود و نه آنقدر شل که متر از بدن بیفتد .

دور سینه1-1

3 ـ الف : دور باسن بزرگ : متر را دور بدن در قسمت باسن بزرگ قرار می دهیم طوری که از برجسته ترین قسمت باسن در پشت عبور کند و در قسمت جلو به اندازه چهار انگشت عمودی آزادی داشته باشد و یا آنکه انتهای بزرگ خط کش تی (T) و یا گونیای بزرگ خیاطی را روی زمین گذاشته و طول آن را مماس شکم قرار می دهیم . سپس متر را از روی آن عبور داده و اندازه می گیریم .

3ـ ب : قد باسن بزرگ : همزمان با اندازه گیری دور باسن بزرگ سر دیگر متر را روی کمر قرار داده و تا خط باسن بزرگ اندازه میزنیم . مطابق شکل :

باسن بزرگ1-1

نکته : برای کسانی که شکم بزرگ دارند علاوه بر اینکه متر را در قسمت پشت از برجسته ترین قسمت باسن عبور می دهیم ، در قسمت جلو آن را تا روی ناف بالا می آورریم تا دامن یا شلوار در این قسمت دچار تنگی نشود .(تصویر زیر)

شکم بزرگ 2-2

4 ـ الف : دور باسن کوچک : حدود 10 سانت پایین تر از خط کمردر قسمت پهلو اگر انگشتان شست را فشار دهید ابتدای استخوان لگن را حس می کنید این جا دور باسن کوچک شماست . متر ر ا در همین قسمت دور بدن قرار داده و قسمت مماس شده دو سر متر اندازه دور باسن کوچک شما را نشان می دهد .

راه دیگر آنکه معمولا ناف انسان ها روی خط باسن کوچک است می توان دور بدن در قسمت ناف را اندازه گرفت

4ـ ب : قد باسن کوچک : همانند اندازه گیری قد باسن بزرگ سر دیگر متر را همزمان از کمر تا باسن کوچک قرار داده و قد باسن کوچک مشخص می شود .

باسن گوچک 2-2

5 ـ دور گردن : برای اینکه طوق گردن هنگام اندازه گیری مشخص باشد کش نازکی را به اندازه دور گردن بدون آنکه کشیده شود اندازه زده و حدود 6 سانت به اندازه گره اضافه تر می گذاریم سپس از داخل کش یک گوی کوچک یا حلقه ای که کمی سنگینی داشته باشد عبور می دهیم و آن را بعد از گره زدن دور گردن می اندازیم طوریکه کش از روی برجستگی پشت گردن شما عبور کرده باشد و به داخل گودی گردن در جلو بیفتد . خطی که قرار می گیرد طوق گردن شماست و به همان شکل آن را اندازه می زنیم . این کش را تا اتمام اندازه گیری ها از گردن باز نکنید چون در قسمت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

گردن کامل

6 ـ قد بالاتنه جلو : معمولا از دو روش اندازه گیری برای بالاتنه جلو استفاده می شود نکته مهم این است که ازهر جا که قد بالاتنه را می گیرید هنگام الگو کشیدن هم از همان نقطه قد را حساب کنید و جابه جا نکنید . در جداول اندازه گیری استاندارد از روش دوم استفاده شده است .

روش اول : انتهای سیب آدم (برجستگی گلو) در گردن گودی وجود دارد ، ابتدای متر را در گودی گردن قرار داده و تا نوار کرسله آن را ادامه می دهیم .

روش دوم : متر را در نیمه سرشانه گذاشته از روی برجستگی سینه عبور داده و تا نوار کرسله ادامه می دهیم .

قد جلو بالاتنه

7 ـ قد بالاتنه پشت : سر متر را روی برجستگی پشت گردن قرار می دهیم و آن را تا نوار کرسله در قسمت پشت می کشانیم .

قد پشت2-2

8 ـ طول سر شانه : متر را در قسمت طوق گردن روی سرشانه (همانطور که در قسمت 5 اشاره شد ) قرار داده و تا برجستگی محل اتصال استخوان بازو به کتف آن را ادامه می دهیم (این برجستگی با نوک انگشت قابل احساس است ) برای افرادی با بالاتنه چاق عدد بدست آمده را بعلاوه 1 سانت می کنیم .

سرشانه کامل

9 ـ بلندی سینه : برای اندازه گیری بلندی سینه نیز به دو روش عمل می شود که در جداول اندازه گیری روش دوم مد نظر است . در هنگام کشیدن الگو به روش مورد استفاده خودتان توجه کنید .

روش اول : سرمتر را در گودی گردن قرار داده و تا نوک سینه متر را ادامه می دهیم

روش دوم : سر متر را در میانه سر شانه قرار داده و تا نوک سینه آن را ادامه می دهیم

قد سینه

10ـ فاصله دو سینه : فاصله دو نوک سینه ( پستان ) فاصله سینه می باشد . متر را روی یکی از نوک های سینه قرار داده و تا نوک دیگر اندازه می زنیم .

فاصله دو سینه 3-3

11 ـ کارور جلو : محل های اتصال دودست به بالاتنه را در قسمت جلو اندازه می گیریم این خط حدوداً 7 سانت از گودی گردن پایین تر است .

کارور جلو 2-2

12 ـ کارور پشت : محل های اتصال دودست به بالاتنه در قسمت پشت را به نحوی که در شکل نشان داده شده دست را روی متر گذاشته و با انگشت شست کمی قسمت وسط که فرو رفته تر است را به داخل هدایت می کنیم و سپس متر را تا محل اتصال دست دیگر ادامه می دهیم . این کار باعث می شود کمی کارور گشاد تر باشد تا هنگام کشیده شدن دست به سمت جلو اتصال آستین به بالاتنه کشیده و پاره نشود . خط کارور پشت حدوداً 15 سانت از برجستگی گردن پشت پایین تر است

کارور پشت کامل

13 ـ دور حلقه آستین : سر متر را روی استخوان برجسته سر شانه قرار داده از زیر بغل عبور می دهیم و دوباره به استخوان سر شانه می رسانیم . متر نباید خیلی شُل و یا سفت باشد . دور حلقه آستین جزو اندازه گیری های فرعی محسوب می شود که برای کنترل الگو به کار می رود .

حلقه آستین کامل

14 ـ کنفرماسیون : سر متر را در پهلو روی نوار کرسله قرار داده از پشت گردن عبور می دهیم به سمت مقابل پهلوی جلو روی نوار کرسله می رسانیم . این اندازه گیری برای کنترل الگو و مقدار فضایی را که باید برای سینه قرار دهیم مورد استفاده قرار می گیرد .

کنفرماسیون 5-5

15 ـ کف حلقه : در بعضی از روش ها مثل روش متریک این اندازه گرفته می شود و منظور فاصله سر شانه تا زیر حلقه است . برای این کار زمانیکه قد بالاتنه پشت را اندازه میگیرید گونیایی را بطور عمود نسبت به خط پشت قرار داده طوریکه طول گونیا زیر بغل قرار گیرد همانند شکل :

کف حلقه کامل

عکس کاور Frederico Martins

آموزش طراحی لباس

آشنایی با بالشتک و میز اتو

میز اتو : تخته ای است حدو دا 70 تا 120 سانت به عرض حدود…
آموزش طراحی لباس

آموزش انتقال ساسون الگو پشت لباس

برای انتقال ساسون یا پنس ها در الگوی پشت  می توانیم به چهار حالت عمل…
آموزش طراحی لباس

الگو لباس های آزاد بارانی و کاپشن به روش متریک

برای الگو بارانی و کاپشن و بعضی از لباس های آزاد و گشاد  مانند لباس…

22 دیدگاه

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  دوست عزیز ساسون ها برجستگی رو نشون میده. اگر دوخت خوبی داشته باشید لباس با ساسون بهتر رو تن نشون میده حریر ها رو یا گشاد روی یک بیس تنه بدون ساسون می دوزند یا به استر میچسبونند تا ساسون از زیر خودشو نشون نده

 • hanieh گفت:

  خیلی ممنون. یک سوال دیگه داشتم . لباس های مجلسی از کدوم متدی که اموزش دادید بهتر در میاد؟ ایا اینکه چه متدی بهتره ارتباطی با اندام چاق و لاغر خانوم ها هم داره؟
  اگر با پارچه هایی مثل حریر یا ریون یا لمه بخوام لباس بدوزم و احتیاجی هم نباشه که ساسون ها رو ببندم..مهمه از چ روشی استفاده کنم؟

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  سلام دوست عزیز در آموزش های اندازه گیری علاوه بر اندازه گیری های مشابه در متد ها روش های که در متد ها متفاوت هستند رو هم آموزش داده ام مثلاً در روش متریک از از بلندی حلقه استفاده میشه که نحوه اندازه‌گیری اون رو توضیح دادم علاوه بر بر اینها معمولا در متد مولر و متریک علاوه بر اندازه های عمومی اندازه های اختصاصی از طریق محاسبه به‌دست می‌آید

 • hanieh گفت:

  سلام وقت بخیر
  میخواستم ببینم متد های مختلف اندازه گیری مختلف داره؟ اگه اره، من برای استفاده از متریک یا مولر باید چطور اندازه بگیرم

 • سمانه گفت:

  سلام. سپاس فراوان از پیجتون. این همه اخلاص در نشر علم ستودنیست واقعا و تشکر.

 • Boss گفت:

  بله دوست عزیز ، ماهم در اینستاگرام و هم در تلگرام کانال و صفحه داریم.
  https://www.instagram.com/vadiyecom/
  https://t.me/vadiyecom

 • باران گفت:

  سلام
  وقت بخیر، شما تو اینستاگرام یا تلگرام کانال ندارید؟ میشه اگر هست اینجا آدرسش رو بزارید🙏
  من این قسمت اندازه گیری رو دیدم عالی بود

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز در همین مبحث (آموزش اندازه گیری بالاتنه ) شماره ۶ دو طریقه اندازه گیری بالاتنه ذکر شده است که در آموزش گرلاوین بیان شده از کدام راه اندازه گیری میشود (از گودی گردن تا خط کمر ) و در متریک از سرشانه تا خط کمر

 • Maryam گفت:

  سلام
  اندازه قد جلو و پشت که در جدول اومده رو نگفتین چطوری بگیریم

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز اگر درست اندازه گیری کرده باشید مسئله ای نیست احتمالا فرد موقع ایستادن سینه را جلو میدهد

 • سمیرا گفت:

  سلام من در اندازه گیری یک نفر کار ور جلو بیشتر از کار ور پشت شد چهار سانت چ کنم؟

 • نـدا ایــمـانـیــ گفت:

  سلام دوست عزیز ممنون از اظهار لطفتون پایدار باشید

 • سیده زهرا هاشمی گفت:

  سلام ممنون ازمطالب خوب وعالیتون

 • ندا ایمانی گفت:

  سلام دوست عزیز شما هم میتونید خودتون جلو اینه از گودی گردن تا کمر را اندازه بزنید همانطور که در سایت اموزش داده شده است و هم اینکه بلندی از سرشانه تان رو منهای یک ششم دور گردن بعلاوه یک کنید تقریبا همان عدد بدست میاید . البته اندازه گیری دقیق تر است

 • سهيلا گفت:

  اندازه گيري بالا تنه من از سر شانه تا كمر است در حالي كه شما از گودي گردن به كمر اندازه گرفتيد. در نتيجه موقع رسم الگو كل بالاتنه بلند تر رسم مي شود.چه گونه الگو را بايد بكشم؟

 • لیلا گفت:

  سلام خیلی عالی توضیح دادین ممنون از سایتتون

 • ندا ایمانی گفت:

  سلام دوست عزیز درحال تکمیل جدول کودکان هستم که انشاءالله بزودی روی سایت قرار میگیره

 • علیرضا گفت:

  سلام . براتون ممکنه جدول الگوی استاندارد لباس بچه گانه از 6 ماه تا 15 سال رو برام ارسال کنید ؟

 • ندا ایمانی گفت:

  سلام دوست عزیز من اینو توسط اشنایی از اروپا سفارش دادم ولی شنیدم بعضی ها دست دوم شبیه اینو می فروشند اما کجا رو نمی دونم ????

 • ابوالفضل مهریان گفت:

  سلام این مانکنو از کجا تهییه کردین

 • ندا ایمانی گفت:

  ممنون از حسن نظرتون

 • نازنین گفت:

  عرض سلام و ادب
  با تشکر از مطالب بسیار خوبتون و
  آرزوی موفقیت و سلامتی براتون در سال جدید ،
  انشاالله همچنان با ارائه مطالب خوب و عالی خودتون
  ما رو یاری کنید.

ارسال پاسخ