Skip links

جدید

ظاهرنو، جستجو سریعتر، در بروزرسانی ودیعه 

اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

# ودیعه هنکرده طراحی و مُد،راهی آسان برای آموزش خیاطی ، طراحی لباس و مد
PublicClass

اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

آخرین بروزرسانی جمعه,22 دی, 1396
سطح آموزش 
1011 بازدید
77 نظر
نـدا ایــمـانـیــ

آخرین بروزرسانی جمعه,22 دی, 1396

نـدا ایــمـانـیــ
CEO

یکی از دانش هایی که هر خیاط باید به آن مسلح باشد دانش چگونگی اصلاح لباس یا همان پِرُو گیری است . بعبارتی وقتی لباس در مرحله اول دوخت است باید به تن پوشنده آزمایش شود تا اگر نیاز به تغییراتی دارد در همان مراحل ابتدایی انجام گیرد زیرا بعد از اتمام لباس تغییرات بسیار سخت خواهد بود . شکافتن و دوختن دوباره باندازه دوخت دو عدد لباس وقت می برد پس برای استفاده بهینه از وقت باید تمام دقت را بکار برد و چگونگی انجام آن را دانست . دراین مبحث دو موضوع پرو گیری را معرفی می کنیم یکی زمان ابتدای دوخت که ایراد روی الگو باید برطرف شود و دیگری زمانی است که لباس تمام شده ای بدست شما می رسد و نیاز است تغییرات واصلاحاتی در آن ایجاد کنید تا ترکیب دُرُستی روی تن داشته باشد .

شخصی که لباس روی اندام او پرو می شود باید لباس زیر و کفش مناسب بپوشد ، باید در موقع ایستادن راحت و عادی بایستد و اگر الگو متقالی ( پاترون) در جایی شکافته شد سنجاق زده شود .

در موقع پرو ، پرو شونده باید دور تر از پرو کننده بایستد تا پرو کننده بتواند از فاصله معین پیراهن را روی بدن او پرو کند و از ایراد های آن آگاه شود او باید آهسته بچرخد و پرو کننده هر ایرادی را یاد داشت و به درز های پهلو خوب دقیق شود .

1 ـ اندام های ایستاده : وقتی از پهلو نگاه می کنیم خط پهلوی پیراهن روی تن پوشنده باید کاملا عمود بر زمین باشد اگر به سمت جلو یا عقب تمایل داشته باشد این لباس نیاز به اصلاح دارد .

اندام های ایستاده

الف ـ اندام ایستاده به بالا : معولاً در کسانی که شکم خودرا به سمت جلو می دهند خط پهلو به سمت بالاتمایل پیدا می کند.( شکل 2 به سمت بالا) برای رفع این حالت باید روی الگو اولیه در قسمت کارور و خط سینه بُرِشی ایجاد نموده و آن را باندازه لزوم باز کنیم تا خط کمر پایین آمده درجای خود قرار گیرد.این تغییر ممکن است فقط در خط کارور و یا روی خط سینه مورد احتیاج باشد . اطراف الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه پهن تر می شود و درز پهلو بر خط پهلو منطبق می گردد.

اندام ایستاده به سمت بالا

اگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت روی خط کمر در پشت درزی گرفته شودبه نحوی که درز در وسط پهن تر بوده و به پهلو صفر گردد البته قد لباس قدری کوتاهتر خواهد شد .

ب ـ اندام خمیده به جلو : این حالت برای افراد مسن که نمی توانند صاف بایستند ممکن است پیش بیاید. در این حالت خط پهلو به سمت عقب تمایل دارد . برای رفع این عیب عرض الگوی بالاتنه را در قسمت های خط سینه و کارور همان طور که در قسمت الف گفته شد قیچی میکنیم ولی این دفعه در عوض دور کردن آنها از یکدیگر آنها را باندازه لزوم روی همدیگر قرار می دهیم و سپس الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه در پهلو کوچک تر می شود . طول درز پهلو کوتاه تر خواهد شد .

اندام خمیده به سمت پاییناگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت می توان درزی در قسمت کمر یا کارور یا باسن کوچک در جلو ایجاد کرد تا حالت برش به خودش بگیرد به نحوی که در وسط جلو درز پهن تر بوده و به پهلو ها صفر شود .

2 ـ حلقه گردن : حلقه گردن لباس می تواند باز تر و یا تنگ تر از طوق گردن بوده و یا حالت های افتادگی داشته باشد

الف ـ دور حلقه گردن تنگ تر از حد معمول : در این حالت گردن لباس به گردن فرد می چسبد و چروک دارد پس در جلو و پشت الگو باندازه مورد لزوم از حلقه گردن کم می کنیم . و در صورتیکه لباس دوخته شده است دور گردن لباس را باید باندازه لزوم چید و گردن لباس را گشاد کرد

خطوط نقطه چین نشانه خط قبلی الگو است و خطوط پر رنگ و ممتد خط الگوی اصلاح شده است

ب ـ پشت گردن تنگ : در این حالت ناصافی هایی به شکل کشیدگی اریب وار در قسمت گردن به سمت پشت دیده می شود که نشانه تنگی گردن پشت است پس الگو را در پشت گردن کمی گشاد کرده و به همان اندازه به سرشانه در قسمت حلقه آستین اضافه می کنیم سپس خط شانه را اندازه می گیریم تا اندازه آن با اندازه اولیه یکی باشد .

و اگر در لباس دوخته شده این حالت دیده شد سر شانه را شکافته و به مقداری که جلو صاف بایستد سر شانه جلو را به سمت آستین می بریم در این حالت اضافه ای را که در طوق گردن پشت مانده را می چینیم .

دقت کنید با این کار سر شانه از حالت اولیه خود کوتاه تر می شود پس اگر لباس شما دارای سر شانه بزرگ است این کار را بکنید تا هم سر شانه اندازه شود و هم ایراد یقه بر طرف گردد . در غیر این صورت آستین بالاتر از خط شانه قرار خواهد گرفت که جلوه خوبی ندارد .

دور گردن تنگ تر از حد معمول

پشت گردن تنگ

ج ـ افتادگی در جلوی گردن : در این وضع لباس در خط گردن حالت افتادگی زیادی دارد . پس در الگو خط شانه را در ناحیه گردن کمی پایین می آوریم و به جلو کردن از قسمت شانه کمی اضافه می کنیم مثل شکل و به همان اندازه اضافه شده در گردن از شانه کم می کنیم پس اندازه خط شانه با خط اصلی شانه باید یکی باشد

شلی جلوی گردن

در لباس های دوخته شده نا چاریم سرشانه را شکافته و مقدار شلی را از سر شانه بگیریم و سر شانه پشت در ناحیه اتصال به جلو کمی اصلاح شود در این حالت سرشانه از گردن کمی فاصله خواهد گرفت .

د ـ حلقه گردن باز تر از حد معمول : در این حالت حلقه گردن لباس دورتر از گردن قرار می گیرد و به اصطلاح قدری گشاد است پس در جلو و پشت الگو به اندازه لازم به حلقه گردن اضافه می کنیم

در لباس دوخته شده درز سرشانه را پهن ترکرده و به اصطلاح سر شانه را می گیریم و چون حلقه آستین کوتاه تر می شود حلقه آستین را از زیر روی درز پهلو گشادتر می کنیم .لازم به ذکر است این کار درد سر زیادی دارد .

حلقه گردن باز تر از حد معمول

3 ـ ایراد های اندامی شانه : افراد دارای شانه های مختلفی هستند بعضی شانه های افتاده و بعضی چهارشانه هستند عدهای هم ممکن است شانه های نامتقارن داشته باشند پس لباس برای هر کدام مشکلات مختلفی را نشان می دهد و بطور متفاوت باید اصلاح گردند

الف ـ شانه های مربع : همان چهار شانه بودن و بالابودن سر شانه ها است در این صورت بالاتنه در خط شانه کش آمده و چین می خورد پس حلقه آستین را روی الگو درنزدیکی شانه تا خط گردن برش می دهیم بطوریکه الگو جدا نشود و باندازه لزون ان را باز می کنیم ( اوازمان می دهیم ) چون حلقه آستین گشاد تر می شود به همان اندازه اضافه شده از زیر بغل بالا می آییم و نقاط موازنه را تصحیح می کنیم

برای لباس دوخته شده با استفاده از هنرمندی خودتان تکه ای را به شکل سه گوش به سر شانه اضافه نموده و بعد حلقه لباس را از زیر بگیرید . ممکن است روی سینه کمی تنگ شود پس از آزادی سینه به قدر کافی باید مطمئن باشید .

شانه های مربع

ب ـ شانه های افتاده : در این حالت خطوط چین خورده و فرو رفته از پهلوی حلقه آستین نمودار می شود . حلقه آستین را روی الگو نزدیک خط شانه برش می دهیم بطوریکه الگو از هم جدا نشود و آنها را باندازه لزوم روی هم می بریم چون حلقه آستین کمی تنگ می شود به همان نسبت تنگ شده از زیر بغل حلقه آستین را گشاد می کنیم و نقاط موازنه را که جا بجا شده اند دو باره تصحیح می کنیم

در لباس دوخته شده سر شانه را از قسمت حلقه گرفته و زیر بغل را به همان اندازه گشاد می کنیم ( می چینیم )

شانه های افتاده

ج ـ شانه جلو بر جسته : افرادی که دارای بر جستگی در استخوان کتف هستند . در این حالت لباس در روی استخوان شانه کشیده می شود . روی الگو حلقه آستین را در نزدیکی شانه تا نقطه گردن برش می دهیم بطوریکه الگو از یکدیگر جدا نشود آنگاه به اندازه مورد لزوم آن را باز میکنیم و به نسبت زیادشدن سر شانه به کاپ آستین نیز اضافه میکنیم .

در مورد لباس دوخته شده ای که دارای این مشکل است همانند مورد الف باید با هنرمندی خودتان مطابق آنچه گفته شده تکه ای اضافه کنید

شانه جلو برجسته

د ـ شانه ناجور و ناصاف : در این حالت فقط در یک شانه خطوط چین خورده دیده می شود پس همان یک شانه را اصلاح میکنیم که می تواند یکی از سه مورد بالا روی آن صدق کند

شانه ناجور و ناصاف

نکته آخر در مورد سرشانه : در مورد کسانی که شانه های کوچک ولی بازوانی بزرگ دارند توجه داشته باشید که باید سر شانه آنها را باید کمی بزرگتر گرفت و با استفاده از اِپُل در سرشانه آن را خوش ترکیب ساخت با این کار بزرگی بازو کمتر نمایان می شود.

ادامه در صفخه بعد

پرسشـ و پاســخـ ...

پرسشی درباره ی این آموزش دارید؟ آنرا از ما بپرسید ، تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکل شما حل شود

 • سمانه
  ارسال شده در 14 مهر, 1396

  سلام.خسته نباشید.هنگام رسم یه الگو،موقع کنترل حلقه الگوی بالاتنه 14سانت کم دارم.ک تقسیم بر 2 کردم.پس 7سانت باید از هر حلقه پایین بیام.آیا چنین چیزی نرمال هست؟7سانت خیلی زیاده.الگورو دقیق کشیدم
  و اینکه وقتی برای کنترل 7سانت پایین میام چون میخوره ب پنس کنفورماسیون و پایینتر از پنس میاد(پنس میوفته تو حلقم).برای رسم حلقه استین جدید باید پنسو ببندم بعد حلقه رو رسم کنم؟
  با تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز بعد از رسم الگوی اولیه باید کنترل ها رو به نوبت انجام بدهید در انجام کنترل ها نوشته بودیم اگر حلقه کم اورد ساسونی را تو حلقه از جلو و پشت ازجاد میکنید حد اکثر این ساسون ها تا ۳ سانت باید باشد بعد از اتمام تمامی کنترل ها معمولا این اشکالات بر طرف می شود و یا خیلی جزیی خواهد بود

   کپی کردن نظر
   1. سمانه
    ارسال شده در 14 مهر, 1396

    ممنون از پاسخ گوییتون.ولی حلقم کم اومده.میخوام زیادش کنم.اگه پنس بگیرم ک حلقم کوچیکتر میشه.

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 14 مهر, 1396

     سلام عزیزم اوزمان باید بدی یعنی وقتی از وسط حلقه تا نوک سینه برش دادید اون رو باز کنید نا اینکه ببندید

     کپی کردن نظر
 • مهنا
  ارسال شده در 4 مهر, 1396

  باسلام لطفا انتقال پنس لقی یقه به پهلو رو اموزش بدین ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز وقتی پنس لقی را بگیرید حدود ۵ سانت از حلقه در پهلو پایین امده و خطی به نوک سینه وصل کنید و ان را برش بزنید هرنوع پنسی که گرفته باشید به پهلو منتقل می شود

   کپی کردن نظر
 • سحر
  ارسال شده در 2 مهر, 1396

  سلام کاربر پشت رو کم گرفتم لباس از حلقه و کار پشت تنگ شده .چکار کنم؟مرسی

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز الگوتونو با کارور درست و اصلاح شده دوباره بکشید لباس را بشکافید و الگوی پشت رو روی پارچتون ولو اینکه برش خورده دوباره بیاندازید اگر قد لباستون بلند بوده باشه چون الگو پایین تر میاید قدری قد لباس کوتاه تر میشه اما بالاتنه درست میشه قد رو هم با دادن مدل میتونید اضافه کنید .
   اما در حالت فعلی اگر جای دوخت نداشته باشید نمیتونید کاری کنید مگر اینکه به پشت مدلی برش دار بدید که کارور را گشاد کند و به این ترتیب تکه ای به ان اضافه شود

   کپی کردن نظر
 • شهلا
  ارسال شده در 9 شهریور, 1396

  سلام
  استین شمشیری دوختم پایین استین ازناحیه مچ از سمت خارجی استین به سمت بالا کشیده میشود علتش چیه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز اگه ساسون ها رو درست دوخته باشید و پشت استین بالا میکشه احتمالا مربوط به دوخت حلقه است که در دوخت از استین بیشتر از مقدار معمول گرفته شده است

   کپی کردن نظر
 • asal
  ارسال شده در 4 شهریور, 1396

  سلام با تشکر ،من معمولن لباس ها و مانتوهایی که برای خودم میدوزم پشت لباس قسمت گودی کمرم چین میوفته انگاری روی گودی کمر لباس خوب نمیشینه باید چیکارش کنم؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز روی پیراهن ها تو قسمت کمر پشت برای کسانی که گودی کمر دارند حدود ۲ سانت روی خط مرکزی پشت الگو قسمت کمر بطور عرضی میگیریم و به پهلو به صفر می رسانیم

   کپی کردن نظر
 • پگاه
  ارسال شده در 3 شهریور, 1396

  سلام
  پیراهن دوختم که پشتش زیپ مخفی خورده
  اما زیپش موجدار وایمیسه
  دیگه اینکه یقه اش دلبریه اما قسمت پشت یقه رو تنم نمیخوابه و میکشه عقب و رو هوا میمونه
  چه کارش کنم این مشکل حل بشه؟
  یه سوال دیگه ام داشتم دامن فون رو میشه پیله دار کرد؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز اینکه زیپتون موج دار میایسته به خاطر اینه که پارچه کشیده شده و زیپ کمی خورد خورده معمولا با اتوی خوب درست میشه اگه نشد لازمه با دقت بیشتری زیپ رو بدوزید شاید چرختون پارچه رو میکشه .
   یقه پشتتون که عقب می ایسته هم مقداری گشاد هست و هم در دوختتون میتونه سجاف کشیده شده باشه برای رفع گشادی دوکار میتونید بکنید یا از یقه عقب دوتا ساسون بگیرید یا از سرشانه یقه عقب مقداری بگیرید احتمال میدم خوب بشه
   دامن فون رو میتونید پیلی دار بدید به شرطی که به اندازه پیلی در قسمت کمر جا گذاشته باشید

   کپی کردن نظر
 • ای ناز
  ارسال شده در 2 شهریور, 1396

  سلام . لباس یچه دوختم دوطرفش در قسمت کمر که چین دارد به پایین میوفتد . از بالا تنه بردارم یا از قسمت دامن ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز به لباستون خوب نگاه کنید ببینید بالا تنه به سمت پایین کشیده شده یا لبه دامن فقط افتادگی داره . اگه بالاتنه به سمت پایین کشیده شده لازمه از بالاتنه بگیرید و بعبارتی لبه ی بالاتته رو صاف کنید بعد دامن رو بهش بدوزید بعضی اوقات هردو مورد وجود داره که اول بالاتنه میزان میشود بعد دامن

   کپی کردن نظر
 • مهنا
  ارسال شده در 28 مرداد, 1396

  باسلام و تشکر از آموزش خوبتون،
  من مانتو دوختم از قسمت پهلوها با سمت کارور پشت چین خورده و مشکل دیگه اینکه کارور پشت کوچیکه و حلقه آستین ها تنگ هستن لطفا راهنماییم کنید چکار کنم ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز چین خوردگی پشت شما مربوط به تنگی حلقه استین است از درز پهلو زیر حلقه حدود ۲ سانت پایین امده و بچینید توجه داشته باشید ترکیب حلقه بهم نخورد از خود استین هم در زیر حلقه ۱ سانت بزنید تا حلقه استین در تنه و استین اندازه شود موفق باشید

   کپی کردن نظر
 • نرگس باستانی
  ارسال شده در 23 مرداد, 1396

  با سلام و خسته نباشد
  بعد از وصل پیش و پشت بلوز، باید خط کمر پیش و پشت در یک راستا باشه؟
  اگر پارچه سلسله دار باشه و طرح پارچه در دوتکه پیش و پشت کاملا قرینه باشه باز هم در صورت در یک راستا نبودن خط کمر ها ب فاصله یک الی یک و نیم سانت، مشکلی هست؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز خط کمر در پیش و پشت حتما باید در یک راستا باشه وگرنه ترکیب لباس شما بهم میخوره
   برای دوستان دیگه هم میگم که موقع انتقال الگو به پارچه خط کمر در پهلو از نقاطی است که حتما باید روی پارچه علامت گذاری کرد تا هنگام دوخت گم نشود
   در پارچه های طرح دار هم این موضوع علاوه بر نوع انداختن طرح روی پارچه باید رعایت شود

   کپی کردن نظر
 • کریمی
  ارسال شده در 14 مرداد, 1396

  سلام.من بلوز جلو بسته حریر دوختم موقع پوشیدن یقه اش رو تن نمیخوابه و باید با دست پایین کشید چکار کنم؟
  تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز اگر یقه جدا دوخته ای و بالا میپره باید خوب اتو بشه و داخل اونهم از لایی حریر استفاده بشه اگر یقه خودشو عقب میکشه معمولا از گشادی یقه پشت هست اگر ساسونی پشت یقه بگیرید و ببینید که خوب شد مربوط به همون است

   کپی کردن نظر
 • شیوا
  ارسال شده در 10 مرداد, 1396

  سلام
  من مانتو دوختم در حالی ک پهلو ها روی هم افتاده و اندازه هستند پشت بنظرم کوتاه می آید و وقتی خم میشوم کاملن بالا می آید
  ایراد در کجا بوده؟
  با تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 10 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز هنگام اندازه گیری ما اندازه های پشت ،جلو و پهلو را اندازه میزنیم و همان ها را هنگام اضافه کردن به قد مانتو از کمر اضافه میکنیم واینکار رو برای این میکنیم که بعضی باسن برجسته دارند بعضی شکم برجسته و اندازه ها با هم متفاوت است
   احتمالا شما همه اندازه هاتون رو روی یک خط صاف زدید در حالیکه قد پشتتان بلند تر بوده و نیاز به بلندی بیشتر داشته است

   کپی کردن نظر
 • مهدىه
  ارسال شده در 8 مرداد, 1396

  سلام تو ىقه انگلىسى ىکسره اگه ىقه جلو از ىقه پشت کوچکتر باشه باىد چى کار کنم اگه زود جواب بدىد خىلى منون مى شم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز منظورتون یقه سرخود طرح انگلیسیه ؟ اگر مطابق اونچه تدریس شده انجام بدید طرح جلو دست خودتونه که چطور بکشید و پشت هم اندازه خواهد بود برای اطمینان از طرح تون میتونید از روی خط شکست روی الگو کاغذی یقه رو تا کنید و پشت یقه رو هم به پشت ببرید و روی تنتون جلو اینه امتحان کنید اگر دوست نداشتید طرح تونو بالا یا پایین کنید تا طرح مورد نظرتون بدست بیاد

   کپی کردن نظر
 • حمیرا
  ارسال شده در 1 مرداد, 1396

  سلام و خسته نباشید. من موقع کشیدن الگوی بالاتنه پشت سرشانه دوسانت کوچکتر درمیاد. اگه رو پارچه بندازم ایراد داره یا نه؟! ممنون میشم جواب بدین.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 1 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز سرشانه پشت و جلو حتما بعد از گرفتن ساسون باید یک اندازه باشه وگرنه حلقه استین و یا حلقه گردن دچار مشکل می شه طرز الگو کشیدنتون رو کنترل کنید تا اشکال رو پیدا کنید

   کپی کردن نظر
 • نسرین
  ارسال شده در 1 مرداد, 1396

  سلام من مانتو یا پیراهن هایی که میدوزم به قسمت پشت کشیده میشن روی تن بعد از پوشیدن به طرف پشت کشیده میشن.ممنون میشم اگه کمکم کنید.☺

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 1 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز احتمالا یقه پشت شما گشاد است در قسمت یقه دو تا پنس بگیرید ببینید مشکل رفع می شود ممنون

   کپی کردن نظر
 • Fati
  ارسال شده در 28 تیر, 1396

  سلام .من یه تونیک یقه گرد دوختم ولی چون جنس پارچه سفت بود یقه گر تنگـ در امد .کمی یقه را باز کردم ولی الان شل وایمسته .لطفا کمک کنید ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز یقه شما دچار لقی شده باید از طرفین سرشانه جلو باندازه ای که لقی برطرف شود بگیرید البته تو تنتون جلو اینه این مقدار رو با سنجاق مشخص کنید و بدوزید موفق باشید

   کپی کردن نظر
 • سارا
  ارسال شده در 20 تیر, 1396

  سلام. ممنون از شما. لباسهایی که برای خودم میدوزم سرشانه به سمت جلو کشیده میشه. خودم فکر میکنم بخاطر بزرگی سینه هست. لطفا راهنماییم کنین

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 21 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز به نظر من گودی گردن پشت شما متناسب نیست برای اطمینان قدری از طرف گردن سرشانه را بشکافید اگر اشکال رفع شد ‌نشان میدهد مقداری که بدای گردن پشت داخل میشویم برای شما کم است احتمالا نیم سانت بیشتر کنید در غیر اینصورت فکر کنم ساسون و اندازه نوک سینه جای خودش نیست و کمی هم تنگ است که برای صاف ایستادن به جلو میکشید که سرشانه هم به جلو میکشد

   کپی کردن نظر
 • مهتاب
  ارسال شده در 14 تیر, 1396

  سلام دوستان .لطفا کمک کنید یه کت دوختم زیر حلقه آستین به طرف پهلو چین میخوره صاف نمی ایسته چیکار باید کنم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز زیر استین رو بشکافین میبینید فاصله ای بین تنه و استین ایجاد میشه وتنه هم صاف میشه این نشون میده زیر استین نسبت به زیر حلقه تنه کوچک هست اگر جا دوخت تو استین دارید باز کنید و اگر نشد قدری از زیر استین بزنید تا اون قسمت گشاد بشه

   کپی کردن نظر
 • الهه
  ارسال شده در 30 فروردین, 1396

  خیلى جامع و مفهوم بود،همراه شکلهاى گویا????????

  کپی کردن نظر
 • رویا
  ارسال شده در 24 فروردین, 1396

  سلام برای رفع پفی که بعد از گرفتن لقی ها در الگو برای افرادی که دارای سینه کمی بزرگ هستن باید چکار کنم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 24 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز پف ایجاد شده در چند جا میتواند باشد 1 ـ روی یقه که یقه را شل می کند 2ـ روی نوک سینه 3ـ بین دوسینه روی کارور
   در مورداول دوراه دارید یکی اینکه از قسمت سرشانه یک مقدار یقه را بگیرید و اگر در قسمت گودی یقه هنوز شلی وجود داشت قدری خورد دهید و روی آن را با نوار خوشگل بپوشانید که پیدا نباشد راه دوم که اساسی تر است این که مقدار لقی یقه را در جاهاییکه روی لباس قرار دارد بگیرید سپس همان ها را روی الگو بگیرید انوقت لباس را شکافته و دوباره الگو روی آن بیاندازید و برش دهید
   در مورد دوم ساسون سینه در جای خود نیست بالاتر یا پایین تر است که ساسون را باید اصلاح کنید
   در مورد سوم دو حالت دارد یا باسن و روی شکم تنگ است لباس خود رابالا کشیده و پف ایجاد شده که در این صورت باید روی شکم را آزاد کنید یا کارور بزرگ شده و پف را روی خط مرکزی نشون میده که در این صورت همان قسمت را به همان اندازه ای که پف کرده روی الگو بگیرید و دوباره لباس را برش بزنید البته می توانید اگر مال خودتان است و دوست دارید همان قسمت را کمی چین دهید و گلی روی آن بزنید

   کپی کردن نظر
 • هاجر
  ارسال شده در 15 فروردین, 1396

  سلام
  مانتویی که من دوختم وقتی توش میشینم بین دکمه ها باز شده و لباسی که زیر مانتو پوشیدم پیدا می شود. ایا می شود این عیب را در کشیدن الگو برطرف کرد؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز اگر بین دگمه های سینه و شکم باز می شود به این معنی است که این قسمت ها کمی تنگ هستند دو راه پیشنهاد میکنم راه اول در الگو قسمت های تنگ را گشاد تر کنید و راه دوم بعد از دوخت پارچه ای اضافه تر زیر دگمه خور بدوزید که وقتی لای دگمه ها باز می شود لباس تان پیدا نشود و فقط اون پارچه که از سر مانتو تون هست دیده شود که عملا چیزی مشخص نمی شود

   کپی کردن نظر
 • اذر
  ارسال شده در 7 فروردین, 1396

  سلام,وخسته نباشید,من برای مامانم بلوز یا تونیک میدوزم اصلا ایرادی نداره ,ولی یقه جلو بسمت عقب کشیده میشه نمیدونم مشکل از کجاس ممنون میشم راهنماییم کنید

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 7 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز معمولا وقتی یقه پشت گشاد باشد یقه جلو به سمت عقب کشیده می شود باید در الگو تون توی یقه بین سرشانه و وسط پشت یک ساسون بگیرید تا تنگ تر شود ساسون رو تا قسمت پایین یا پهلو به صفر برسانید

   کپی کردن نظر
 • کیمیا
  ارسال شده در 27 اسفند, 1395

  ممنون از راهنماییتون.من میتونم همینطور که استین دوخته شده س یک یا دوسانت بیام پایین و چرخ کنم؟یعنی اگه حلقه استین و حلقه ی بالاتنه با هم گشاد بشه و دوسانت پایین تر دوخته مشکلی پیش نمیاد؟چون دورر بازو اندازه س .ولی حرکت دست به سمت جلو سخته و زیر بغل تنگه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 27 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در تظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل 4 سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه 2 سانت گساد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر نیرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

   کپی کردن نظر
   1. پریا
    ارسال شده در 15 تیر, 1396

    سلام ندا خانم، من مشکلی که دارم اینه که دور بازو توی الگو به جای اینکه (دور بازو +4) باشه، شده (دور بازو +10) چکارش کنم؟

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 16 تیر, 1396

     سلام دوست عزیز ایا اندازه گیریتون درست بوده ؟ در کشیدن کادر اولیه طبق ا ونچه در سایت گفتم یک دوم دور بازو رو کشیدین که اول باید دور بازو رو +۴میکردین بعد تقسیم بر۲ همینطوری انجام دادین ؟اگر اینطوری بوده باشه از D2تا D1 باندازه دور بازو +۴خواهد شد . بهتره اگه برش نزدید دوباره الگوی استین رو با دقت بکشید و اگه برش زدید الگو دوباره کشیده شده را دوباره روی پارچه بیاندازید و دوباره برش بزنید

     کپی کردن نظر
  2. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در نظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل 4 سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه 2 سانت گشاد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر میرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

   کپی کردن نظر
 • کیمیا
  ارسال شده در 26 اسفند, 1395

  باسلام.میشه لطف کنید منو راهنمایی کنید که اگر بعد از برش لباس و بعد از دوخت استین ،زیر بغل حلقه استین تنگ بود برای گشادی چ کاری باید انجام بدم؟ممنونم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 27 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز حلقه استین رو حدود 1 تا 2 سانت از زیر حلقه گشادکنید یعنی اون رو قیچی کنید به این ترتیب حلقه شما کمی گشاد می شود اما اگر تنگی حلقه شما به تنگی دور بازو مربوط بشه اونوقت باید زیر حلقه را یک سه گوش یا یک نوار چند سانتی بسته به میزان تنگی دور بازو دارد بدهید تا گشاد شود

   کپی کردن نظر
 • Melikathrani
  ارسال شده در 19 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید اگر گودی کمر خیلی زیاد باشد قدبالاتنه پشت کوتا باشدازکمربه بالابه اندازه 10سانت به طرف پهلو کیست می افتد .باسن زیادی ندارد

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز به اندازه ای که روی تنتان کیس می افتد باید گرفته شود تا پشت صاف شود این کار را روی پاترون اول انجام دهید البته کس دیگری برایتان باید بگیرد وقتی خوب شد روی الگو پیاده کنید گودی کمر شما بیشتر بوده پس باید بیشتر گرفته شود در عین حال اندازه گیری تان را هم کنترل کنید
   اگر لباس تان دوخته شده است و در کمر درز دارد این اضافه را از کمر بگیرید اگر هم درز ندارد راحت ترین راه ان است که کمر مصنوعی دهید و این اضافه را در کمر بگیرید

   کپی کردن نظر
 • آنیتا
  ارسال شده در 18 اسفند, 1395

  با سلام .مشکل من در رابطه با آستین هست وقتی که دست را رو به جلو میبرم درز پهلو هم به بالا کشیده میشه..علت چیست؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 18 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز وقتی لباس قالب تن باشد بالا رفتن درز پهلو وقتی دست بالا می رود طبیعی است اگر میخواهید حرکت درز پهلو نامحسوس شود کمی باید حلقه و دور سینه گشاد تر شود

   کپی کردن نظر
 • samira
  ارسال شده در 15 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید؟مانتو جلو باز دوختم با پارچه کرپ
  جلو مانتو خط مرکزی تو تن انگاری یه ذره حالت لول گرفته دلیلش چیه؟؟؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز معمولا این مسئله دلایل و حالات مختلفی دارد اگر لوله به سمت داخل باشد یکی از انها مربوط به گشادی سینه است که به جلو منتقل شده شما از پهلو چند سانت زیر حلقه ساسونی را با سنجاق بگیرید ببینید این حالت بر طرف میشود؟
   و اگر به سمت خارج باشد از روی خط سینه جلو انجام دهید . مسئله بعدی مربوط می شود به ناهماهنگ بودن لایی بکار رفته و اتوی انجام شده و گاهی به پرس هم نیاز دارد امید وارم با انجام اینها مشکل شما حل شود

   کپی کردن نظر
 • سیمین
  ارسال شده در 10 اسفند, 1395

  سلام بعد از دوختن لباس در قسمت پشت به سمت پهلوها کیست ایجاد میشود دلیلش چیست ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 10 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز معمولا این نوع کیست ها بدلیل بلند بودن قد پشت است ولی باید چند موضوع را چک کرد اول در هنگام دوخت درز پهلو ابتدا کمر پشت و جلو را روی هم گذاشته باشید و بعد به سمت حلقه و باسن درز را ثابت کنید و بدوزید در غیر این صورت جابجا شدن فاصله ها کیس ایجاد میکند
   دوم اندازه ها مربوط به خودتان باشد چون در خیلی از موارد برای ایرانیان جدول اندازه گیری مناسب نیست مخصوصا در قد ها چون ایرانیان بطور تیپیک از اروپاییان کوتاه تر هستند واین جداول برحسب قد و اندازه دور بدن اروپاییان طراحی شده است
   برای بهبود کار درز را بشکافید و و دوباره با دقت بدوزید اگر خوب شد که چه بهتر و اگر نه اضافه کیس را باید رو تنتان از سمت وسط پشت رد کنید تنهایی خیلی سخت است فرد واردی باید کمکتان کند ممنون از اعتمادتان

   کپی کردن نظر
 • سحر
  ارسال شده در 7 اسفند, 1395

  سلام.. وقتتون بخیر.. در بالاتنه روی گودی کمر کیست افقی ایجاد شده.. در حدود۴ تا ۵ سانت که در پهلو صفر میشود.. من گیج شدم.. لطفا راهنماییم کنید.. سپاسگذارم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 7 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز احتمال میدم شما گودی کمرپشت داشتید که هنگام کنترل باید حدود 2 سانت از گودی کمر پشت کم می کردید
   الان که دوختید اگر پیراهن است اول باگرفتن بیشتر ساسون کمر پشت امتحان کنید اگر رفع شد که چه بهتر وگرنه باید پشت رتبرش دهید و اضافه را از کمر وسط پشت بگیرید و دوباره پشت را بدوزید
   اگر این مشکل در جلو هم هست راه حلش همین باید باشد در هنگام اندازه گیری خودتان دقت کنید ممنون از اعتماد شما

   کپی کردن نظر
 • عاطفه
  ارسال شده در 3 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید مانتو با برش عصایی دوختم که پشت مانتو قسمت وسط پشت چبین برشها (روی خط کارور پشت)حالت پف داره باید چیکار کنم که مشکلم رفع بشه ممنونم ازتون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 3 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز اگه پشت هم حالت عصایی هست و روی درز پف هست اول اتو کنید اگه نرفت پف را به برش منتقل کنید این حالت زمانی رخ می دهد که کارور بزرگ است

   کپی کردن نظر
  2. سحر
   ارسال شده در 8 اسفند, 1395

   ممنون از پاسختون.. اندازه گیری رو چک کردم و درست بود.. از متد مولر استفاده میکنم، پنس گودی کمر ۲ سانتی رو هم گرفته بودم.. اولین باره که این مشکل برام پیش اومده.. چون لباسش مجلسیه روی پاترون دوخت انجام دادم.. اصلاحش روی الگو رو لطف میکنید بفرمایید؟؟؟؟ یه دنیا تشکر..

   کپی کردن نظر
   1. ندا ایمانی
    نـدا ایــمـانـیــ
    Teacher
    CEO
    ارسال شده در 8 اسفند, 1395

    سلام اگه قبلا هم با همین الگو دوخته بوده اید و مشکل نداشتید شاید هنگام برش پارچه در اون قسمت تا خورده بوده باشه در غیر این صورت باندازه ای که باید روی پاترون این اضافه رو بگیرید ، گرفته اندازه بزنید به همان اندازه ودر همان جا روی الگو کم کنید مثلا اگر در وسط پشت این کیس هست پس پنس گودی کمر شما بیشتر از 2 سانت است در ضمن دقت کنید لباستان خیلی تنگ نباشد چون در صورت تنگی زیاد هم این نوع کیس ها بوجود می ایند
    امید وارم مشکل شما حل گردد و توانسته باشم کمک کوچکی بکنم

    کپی کردن نظر
 • iran
  ارسال شده در 2 اسفند, 1395

  سلام
  من اگر بخوام سریع اینارو یاد بگیرم – چقدر طول میکشه ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز اصولا خیاطی یک مهارت است و در طول زمان و تجربه های مختلف میتونید بهتر شوید اما اگر منظور شما فقط الگو ها است باندازه حفظ یک کتاب وقت میبرد اما تمرین زیاد و تجربه و هنرمندی و خلاقیت حروف اول ان هستند با تشکر

   کپی کردن نظر
 • بیگی
  ارسال شده در 19 بهمن, 1395

  اگر اندازه های قد بالاتنه جلو وپشت رو یکسان بگیریم برای حلقه استین مشکلی پیش نمیاد؟ خیلی ممنون که راهنمایی میکنید فکرنمیکردم به این سرعت جواب بدید

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 بهمن, 1395

   دوست عزیز حتما باید اندازه گیری رو با دقت بگیری حدسی نمیشه ولی مثلا در متد متریک چون اندازه گیری ار سر شانه است معمولا هر دو اندازه یکی است اگر هم پشت کوتاهتر باشد با اضافاتی به خط جلو میشه این اختلافات حل میشود به نظر من اول متد انتخابیتونو خوب تمربن کنید بعد با همون کار کنید متشکرم

   کپی کردن نظر
 • بیگی
  ارسال شده در 19 بهمن, 1395

  سلام خسته نباشید.درصورتی که قدبالاتنه پشت کمتر از قدبالاتنه جلو باشد برای رسم الگو باید چکارکنیم؟باتشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 بهمن, 1395

   سلام دوست عزیز اگر درست اندازه گیری شده باشه نباید قد پشت کوتاه تر از جلو باشد زیرا در متد گرلاوین قد جلو از گودی داخل گردن اندازه گیری میشود اما در متد های دیگر که از سرشانه اندازه گیری میشود مطابق خود متد الگو کشیده میشود بعد بسته به نحوه ایستادن فرد روی الگو پروگیری میشود

   کپی کردن نظر
 • sama
  ارسال شده در 20 آذر, 1395

  سلام مطالبتون خیلی عالیه
  فقط من یک مشکل دارم وقتی ک خم میشم در قسمت جلویی لباس (روبه روی سینه ها )باد می افته چیکار باید بکنم ؟؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 آذر, 1395

   سلام دوست عزیز کمی باد افتادن طبیعی چون بهرحال خم میشید اما اگر کاملا برجسته میشه و ناراحتتون میکنه مشکل باید از بلندی قسمت کارور تا یقه باشه که در این صورت در الگوتون این قسمت را به اندازه ای که باد میشه حدود نیم تا دو سانت گرفته و به حلقه صفر کنید در عین حال که در لباس های یقه باز حتما باید لقی یقه گرفته شود اما اگه لباس دوخته شده است باید قسمت یقه و سرشانه شکافته شده و قسمت جلو بالا کشیده شده یعنی یقه جلو کوچک شده و بعد از اصلاح گودی یقه دوباره زده شود و بعد دوخت شود این کار کمی مشکل بوده و یک خیاط ماهر این کار را بکند تمیز تر درمیاید باتشکر

   کپی کردن نظر
   1. سارا
    ارسال شده در 23 تیر, 1396

    سلام مانتو کیمونو دوختم نمیدونم چرا هرکار میکنم زیر بغلش چین میخوره مشکل از کجاست؟

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 23 تیر, 1396

     سلام دوست عزیز مانتو های کیمونو بدلیل گشادی زیر بغل مقداری چین می خورد اما قشنگی این پانتو ها زمانی است که چین مرتب باشد اگر چین خوردگی زیر بغل شما مربوط به گشادی باشد ولی زیبا نمی ایستد باید خط رو استین رو کمی بگیرید احتمالا بهتر می شود اما اگه تو درز زیر بغل چین می خورد چند حالت دارد هلالی زیر بغل لازم است چرت دا ه شود دوم یک درز نسبت به درز دیگر کشیده شده که لازم است درز شکافته و دوباره دوخته شود

     کپی کردن نظر
  2. بانو
   ارسال شده در 14 شهریور, 1396

   سلام,
   ممنون ازمطالب مفیدتون.
   یه مانتودوختم که استینشوبرش کتى دادم امااستین یکم میپیچه ویقه هم به عقب میکشه لطفأراهنمایى کنید. ممنون.

   کپی کردن نظر
   1. ندا ایمانی
    نـدا ایــمـانـیــ
    Teacher
    CEO
    ارسال شده در 14 شهریور, 1396

    سلام دوست عزیز اگر استین به سمت جلو چین میخوره باندازه حدودا یک تا دو سانت استین رو به سمت جلو هدایت کنید خط زیر حلقه به سمت جلو می اید و علامت سرشانه کمی به عقب هدایت می شود معمولا با این کار استین بهتر می شود
    یقه وقتی به عقب کشیده میشه به دلیل گشاد بودن پشت یقه است شما میتونید هم از سرشانه قسمت عقب یقه رو کوچک کنید هم میتوانید دو تا ساسون تو یقه پشت بدید
    اول یقه و تنه رو اصلاح گنید بعد سراغ استین برید

    کپی کردن نظر

به گفتگو بپیوندید