Skip links

جدید

ظاهرنو، جستجو سریعتر، در بروزرسانی ودیعه 

اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

جدیدترین آموزش ها در کانال ودیعه
# ودیعه هنکرده طراحی و مُد،راهی آسان برای آموزش خیاطی ، طراحی لباس و مد
PublicClass

اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

آخرین بروزرسانی جمعه,22 دی, 1396
سطح آموزش 
15822 بازدید
138 نظر
نـدا ایــمـانـیــ

آخرین بروزرسانی جمعه,22 دی, 1396

نـدا ایــمـانـیــ
CEO

یکی از دانش هایی که هر خیاط باید به آن مسلح باشد دانش چگونگی اصلاح لباس یا همان پِرُو گیری است . بعبارتی وقتی لباس در مرحله اول دوخت است باید به تن پوشنده آزمایش شود تا اگر نیاز به تغییراتی دارد در همان مراحل ابتدایی انجام گیرد زیرا بعد از اتمام لباس تغییرات بسیار سخت خواهد بود . شکافتن و دوختن دوباره باندازه دوخت دو عدد لباس وقت می برد پس برای استفاده بهینه از وقت باید تمام دقت را بکار برد و چگونگی انجام آن را دانست . دراین مبحث دو موضوع پرو گیری را معرفی می کنیم یکی زمان ابتدای دوخت که ایراد روی الگو باید برطرف شود و دیگری زمانی است که لباس تمام شده ای بدست شما می رسد و نیاز است تغییرات واصلاحاتی در آن ایجاد کنید تا ترکیب دُرُستی روی تن داشته باشد .

شخصی که لباس روی اندام او پرو می شود باید لباس زیر و کفش مناسب بپوشد ، باید در موقع ایستادن راحت و عادی بایستد و اگر الگو متقالی ( پاترون) در جایی شکافته شد سنجاق زده شود .

در موقع پرو ، پرو شونده باید دور تر از پرو کننده بایستد تا پرو کننده بتواند از فاصله معین پیراهن را روی بدن او پرو کند و از ایراد های آن آگاه شود او باید آهسته بچرخد و پرو کننده هر ایرادی را یاد داشت و به درز های پهلو خوب دقیق شود .

1 ـ اندام های ایستاده : وقتی از پهلو نگاه می کنیم خط پهلوی پیراهن روی تن پوشنده باید کاملا عمود بر زمین باشد اگر به سمت جلو یا عقب تمایل داشته باشد این لباس نیاز به اصلاح دارد .

اندام های ایستاده

الف ـ اندام ایستاده به بالا : معولاً در کسانی که شکم خودرا به سمت جلو می دهند خط پهلو به سمت بالاتمایل پیدا می کند.( شکل 2 به سمت بالا) برای رفع این حالت باید روی الگو اولیه در قسمت کارور و خط سینه بُرِشی ایجاد نموده و آن را باندازه لزوم باز کنیم تا خط کمر پایین آمده درجای خود قرار گیرد.این تغییر ممکن است فقط در خط کارور و یا روی خط سینه مورد احتیاج باشد . اطراف الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه پهن تر می شود و درز پهلو بر خط پهلو منطبق می گردد.

اندام ایستاده به سمت بالا

اگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت روی خط کمر در پشت درزی گرفته شودبه نحوی که درز در وسط پهن تر بوده و به پهلو صفر گردد البته قد لباس قدری کوتاهتر خواهد شد .

ب ـ اندام خمیده به جلو : این حالت برای افراد مسن که نمی توانند صاف بایستند ممکن است پیش بیاید. در این حالت خط پهلو به سمت عقب تمایل دارد . برای رفع این عیب عرض الگوی بالاتنه را در قسمت های خط سینه و کارور همان طور که در قسمت الف گفته شد قیچی میکنیم ولی این دفعه در عوض دور کردن آنها از یکدیگر آنها را باندازه لزوم روی همدیگر قرار می دهیم و سپس الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه در پهلو کوچک تر می شود . طول درز پهلو کوتاه تر خواهد شد .

اندام خمیده به سمت پاییناگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت می توان درزی در قسمت کمر یا کارور یا باسن کوچک در جلو ایجاد کرد تا حالت برش به خودش بگیرد به نحوی که در وسط جلو درز پهن تر بوده و به پهلو ها صفر شود .

2 ـ حلقه گردن : حلقه گردن لباس می تواند باز تر و یا تنگ تر از طوق گردن بوده و یا حالت های افتادگی داشته باشد

الف ـ دور حلقه گردن تنگ تر از حد معمول : در این حالت گردن لباس به گردن فرد می چسبد و چروک دارد پس در جلو و پشت الگو باندازه مورد لزوم از حلقه گردن کم می کنیم . و در صورتیکه لباس دوخته شده است دور گردن لباس را باید باندازه لزوم چید و گردن لباس را گشاد کرد

خطوط نقطه چین نشانه خط قبلی الگو است و خطوط پر رنگ و ممتد خط الگوی اصلاح شده است

ب ـ پشت گردن تنگ : در این حالت ناصافی هایی به شکل کشیدگی اریب وار در قسمت گردن به سمت پشت دیده می شود که نشانه تنگی گردن پشت است پس الگو را در پشت گردن کمی گشاد کرده و به همان اندازه به سرشانه در قسمت حلقه آستین اضافه می کنیم سپس خط شانه را اندازه می گیریم تا اندازه آن با اندازه اولیه یکی باشد .

و اگر در لباس دوخته شده این حالت دیده شد سر شانه را شکافته و به مقداری که جلو صاف بایستد سر شانه جلو را به سمت آستین می بریم در این حالت اضافه ای را که در طوق گردن پشت مانده را می چینیم .

دقت کنید با این کار سر شانه از حالت اولیه خود کوتاه تر می شود پس اگر لباس شما دارای سر شانه بزرگ است این کار را بکنید تا هم سر شانه اندازه شود و هم ایراد یقه بر طرف گردد . در غیر این صورت آستین بالاتر از خط شانه قرار خواهد گرفت که جلوه خوبی ندارد .

دور گردن تنگ تر از حد معمول

پشت گردن تنگ

ج ـ افتادگی در جلوی گردن : در این وضع لباس در خط گردن حالت افتادگی زیادی دارد . پس در الگو خط شانه را در ناحیه گردن کمی پایین می آوریم و به جلو کردن از قسمت شانه کمی اضافه می کنیم مثل شکل و به همان اندازه اضافه شده در گردن از شانه کم می کنیم پس اندازه خط شانه با خط اصلی شانه باید یکی باشد

شلی جلوی گردن

در لباس های دوخته شده نا چاریم سرشانه را شکافته و مقدار شلی را از سر شانه بگیریم و سر شانه پشت در ناحیه اتصال به جلو کمی اصلاح شود در این حالت سرشانه از گردن کمی فاصله خواهد گرفت .

د ـ حلقه گردن باز تر از حد معمول : در این حالت حلقه گردن لباس دورتر از گردن قرار می گیرد و به اصطلاح قدری گشاد است پس در جلو و پشت الگو به اندازه لازم به حلقه گردن اضافه می کنیم

در لباس دوخته شده درز سرشانه را پهن ترکرده و به اصطلاح سر شانه را می گیریم و چون حلقه آستین کوتاه تر می شود حلقه آستین را از زیر روی درز پهلو گشادتر می کنیم .لازم به ذکر است این کار درد سر زیادی دارد .

حلقه گردن باز تر از حد معمول

3 ـ ایراد های اندامی شانه : افراد دارای شانه های مختلفی هستند بعضی شانه های افتاده و بعضی چهارشانه هستند عدهای هم ممکن است شانه های نامتقارن داشته باشند پس لباس برای هر کدام مشکلات مختلفی را نشان می دهد و بطور متفاوت باید اصلاح گردند

الف ـ شانه های مربع : همان چهار شانه بودن و بالابودن سر شانه ها است در این صورت بالاتنه در خط شانه کش آمده و چین می خورد پس حلقه آستین را روی الگو درنزدیکی شانه تا خط گردن برش می دهیم بطوریکه الگو جدا نشود و باندازه لزون ان را باز می کنیم ( اوازمان می دهیم ) چون حلقه آستین گشاد تر می شود به همان اندازه اضافه شده از زیر بغل بالا می آییم و نقاط موازنه را تصحیح می کنیم

برای لباس دوخته شده با استفاده از هنرمندی خودتان تکه ای را به شکل سه گوش به سر شانه اضافه نموده و بعد حلقه لباس را از زیر بگیرید . ممکن است روی سینه کمی تنگ شود پس از آزادی سینه به قدر کافی باید مطمئن باشید .

شانه های مربع

ب ـ شانه های افتاده : در این حالت خطوط چین خورده و فرو رفته از پهلوی حلقه آستین نمودار می شود . حلقه آستین را روی الگو نزدیک خط شانه برش می دهیم بطوریکه الگو از هم جدا نشود و آنها را باندازه لزوم روی هم می بریم چون حلقه آستین کمی تنگ می شود به همان نسبت تنگ شده از زیر بغل حلقه آستین را گشاد می کنیم و نقاط موازنه را که جا بجا شده اند دو باره تصحیح می کنیم

در لباس دوخته شده سر شانه را از قسمت حلقه گرفته و زیر بغل را به همان اندازه گشاد می کنیم ( می چینیم )

شانه های افتاده

ج ـ شانه جلو بر جسته : افرادی که دارای بر جستگی در استخوان کتف هستند . در این حالت لباس در روی استخوان شانه کشیده می شود . روی الگو حلقه آستین را در نزدیکی شانه تا نقطه گردن برش می دهیم بطوریکه الگو از یکدیگر جدا نشود آنگاه به اندازه مورد لزوم آن را باز میکنیم و به نسبت زیادشدن سر شانه به کاپ آستین نیز اضافه میکنیم .

در مورد لباس دوخته شده ای که دارای این مشکل است همانند مورد الف باید با هنرمندی خودتان مطابق آنچه گفته شده تکه ای اضافه کنید

شانه جلو برجسته

د ـ شانه ناجور و ناصاف : در این حالت فقط در یک شانه خطوط چین خورده دیده می شود پس همان یک شانه را اصلاح میکنیم که می تواند یکی از سه مورد بالا روی آن صدق کند

شانه ناجور و ناصاف

نکته آخر در مورد سرشانه : در مورد کسانی که شانه های کوچک ولی بازوانی بزرگ دارند توجه داشته باشید که باید سر شانه آنها را باید کمی بزرگتر گرفت و با استفاده از اِپُل در سرشانه آن را خوش ترکیب ساخت با این کار بزرگی بازو کمتر نمایان می شود.

ادامه در صفخه بعد

پرسشـ و پاســخـ ...

پرسشی درباره ی این آموزش دارید؟ آنرا از ما بپرسید ، تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکل شما حل شود

 • مینا
  ارسال شده در 23 تیر, 1397

  سلام خسته نباشید ببخشیدبالاتنه من کوتاه شدچیکارکنم بعدش به پایین تنش چین دادم خوب نشد پارچش مروارید وخشک چیناشو چه جوری بدم قشنگ بشه

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز به نظر من اگه بالاتنه شما حدود سه سانت کوتاه شده شما یک کمر حدودا هفت تا هشت سانتی بدید که تا روی باسن کوچک شمارو بگیره وبعد دامنتون رو به اون بچسبونید دامنتون می‌تونه هم چین پلیسه باشه و هم سوزنی کم چین بعد تکه ای رو که به کمر تون دادید رو میتونید با طرح های قشنگ از بین کنید منجوق دوزی و یا قیطان دوزی خوب میشه

   کپی کردن نظر
 • سهیلا
  ارسال شده در 20 تیر, 1397

  آستین پفی بلند و چین دار از بالا ، همیشه از زیر بغل کشیده میشه و از پشت هم کشیده میشه کمی. مشکل کجاست؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 21 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز کشیدگی پشت در آستین پفی به تنظیمات چین آستین مربوط است که در قسمت پشت کمی خرد لازمه وجود داشته باشه و کشیدگی زیر آستین معمولا به این دلیل است که درز زیر کوتاه است و باید کمی بلند تر گرفته شود

   کپی کردن نظر
 • زهرا
  ارسال شده در 20 تیر, 1397

  ندا جان خیلی ممنونم از پاسخ سریعتون.
  نه. امتحان نکردم

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 تیر, 1397

   خواهش میکنم قابلی نداره امید وارم پیشنهادات مفید واقع شوند اگر نشد تو پست اینستا دایرکت بگذارید بیشتر تحقیق کنم ممنون

   کپی کردن نظر
 • زهرا
  ارسال شده در 19 تیر, 1397

  سلام.خسته نباشید
  من برای شوهرم پیراهن مردونه دوختم وقتی میپوشه قسمت سرشانه و پشت یقه به طرف کتف و حلقه آستین خیلی پیچ و چروک میوفته.در ضمن پیراهن اماده هم که میخره همین مشکلو داره.ممنون میشم اگر در مورد عیب اندامیش توضیح بدین.جلوی لباسشم بالا کشیده میشه.

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز متاسفانه در مورد لباس مردانه تجربه ای ندارم اما با توضیحاتی که دادید احتمالا یقه جلوی لباس تنگ هست که برای راحت شدن ایشون جلو می‌کشند و می‌تونه به این دلیل سرشانه به سمت جلو کشیده بشه و آستین پیچ بخوره .آیا امتحان کردید که یک سایز بزرگتر هم این اشکال رو دارد ؟

   کپی کردن نظر
 • فاطیما
  ارسال شده در 12 تیر, 1397

  سلام.من وقتی الگو میکشم همیشه حلقه استینم بعدش تنگ میشه به کسی ک اموزش دیدم پیشش گفتش ۲سانت بیا پایین ولی اندازه گیری هام باید +۲کنم مثلا دورباسن هر چقدر هس به اضاف ۲کنم .ایا درست هست یا نه ؟؟ممنون

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 12 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز اگر همه اندازه های دیگر شما درست و مناسب هست از حلقه تنه حدود دو سانت پایین بیایید و یک تا یک ونیم سانت بیرون بروید همچنین حلقه آستین رو هم حدود یک تا یک ونیم پایین بیایید و دو سانت بیرون برید اگر با این کار حلقه درست شد که چه بهتر وگرنه هر اندازه که لازمه پایین بیایید به اندازه نصف آن بیرون بروید و عکس این کار رو روی حلقه آستین انجام دهید

   کپی کردن نظر
 • Sedigheh
  ارسال شده در 12 تیر, 1397

  سلام خسته نباشید من سینه و شکمم بزرگه و باسنم کوچیک جلو مانتوم همیشه میپره بالا و کوتاهتر از پشت مانتوم میشه چکار کنم الگوم درست در بیاد

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 12 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز بهتره برای مانتو هاتون پنس سینه رو در پهلو بدید و تو کمر پشت ساسون دوسانت افقی رو بگیرید اینجوری دیگه جلوی لباستون نمیپره بالا

   کپی کردن نظر
 • اذین
  ارسال شده در 11 تیر, 1397

  سلام من مانتو اینترنتی سفارش دادم متاسفانه سرشانس برام پایینه یعنی بزرگه میشه کاریش کردی؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 12 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز اگه به خیاطی وارد باشید کار اصولی اینه که آستین رو بشکافید حلقه رو اصلاح کنید همچنین حلقه آستین رو اصلاح کنید و دوباره بدوزید اما اگر مهارتتان در این نوع اصلاح کافی نیست میتوانید از رو تو سرشانه هم از جلو و هم از عقب نزدیک به حلقه به اندازه ایکه سرشانه بزرگ هست یک پیلی بگیرید و حدود ده سانت به سمت پایین روی تنه بدوزید اینطوری سرشانه نیاز به اپل نخواهد داشت چون این پیلی کمی ایستاده هست

   کپی کردن نظر
 • عباسیان
  ارسال شده در 28 خرداد, 1397

  سلام خسته نباشید من یک مانتو یقه گردبا دکمه مخفی دوختم وقتی جا دکمه مخفی رو می دوزم هر کاری می کنم مانتو از قسمت سینه بالا کشیده میشه پایینش هم بالا وپایین می ایسته ممنون

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 تیر, 1397

   سلام دوست عزیز چند سوال اینجا مطرح است آیا بدون جا دگمه واگر با سنجاق وصل کنید همین اشکال وجود دارد یا نه
   آیا جادگمه روی سجاف خوردن یا با بیلیتی مخفی به سجاف وصل شده
   در هنگام پرو باید اول خط cf در دوطرفه جلو رویهم قرار داده بشن و و علامت خط کمر دوطرفه رویهم منطبق باشه یعنی در هنگام برش این دو رو لازمه علامت گذاری کنید ویرایش اینکه تا آخر کار ازبین نرود با کوک راهنما مشخص باشه اگر اینکار رو از اول نکردید ابتدا روی تن تون کس دیگر اینها رو میزان بکند و روی لباس محل کمر و خط مرکزی را مشخص کند و علامت گذاری بکند بعد جای دگمه را مشخص کنید و دگمه را مخفی یا غیر مخفی بدوزید

   کپی کردن نظر
 • زری
  ارسال شده در 24 خرداد, 1397

  سلام، لباس دوختم ولی زیر بغلش خیلی تنگه و تکه اضافه هم ازش ندارم ک گشادش کنم، ب نظرتون با چند سانت برش زدن حلقه استین ب پایین مشکل حل میشه؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 24 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز سوال اینجاست که حلقه آستین تنگ هست یا حلقه تنه و یا هر دو به یک نسبت . در مورد حلقه آستین و تنه معمولا یک سانت و نیم پایین می‌آییم و دو سانت خارج می‌شویم اگر جا دوخت دارید از جا دوخت تون استفاده کنید اگر جا دوخت ندارید حد اکثر تا دو سانت میتونید پایین بیایید بیشتر از اون هم روی بازو و هم روی سینه تنگ می شود برای انجام اول یک سانت بزنید اگر بهتر شد اون رو دو سانت کنید اگر همچنان تنگ بود باید فکر دیگری برایش کرد مثلاً پارچه مشابهی بگیرید و به پهلو تنه و زیر آستین بدید

   کپی کردن نظر
 • سینا
  ارسال شده در 24 خرداد, 1397

  سلام یه پیراهن استین بلند دوختم بعدازوصل کردن استین یکی ازاستینها در قسمت جلو استین حالت چین اضافه داره نمیدونم اشکال کارم کجاست .اول حلقه استینا تنگ بودگشادکردم تاتنگی حلقه ها ازبین رفت ولی یکی از استینا مشکل مطرح شده رو داره ممنون میشم جواب بدین

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 24 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز چند حالت به نظرم میرسه یکی اینکه هنگام برش پارچه زیر کمی سر خورده باشه و دوم اینکه خورد آستین سرجاش قرار نگرفته خورد آستین رو اصلاح کنید و خط وسط سرشانه رو به سمت عقب متمایل کنید اگر باز هم مشکل داشت آستین رو بشکافید و روی تن فرد مورد نظر میزان کنید

   کپی کردن نظر
 • زهرا
  ارسال شده در 23 خرداد, 1397

  سلام مامانم برام مانتو فون دوخته که تو قسمت کمر به پاییت ایراد داره اونم اینکه جلو مانتو به عقب برمیگرده و خط کاملا عمود بر زمین نیست میشه بگید ایراد کارش از کجاست ممنون

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز به نظر میرسه الگوی مورد استفاده در قسمت یقه به سمت سرشانه کشیده شده دو تا راه برای اصلاح این به نظرم میرسه اول اینکه از قسمت کمر تا یقه روی خطcf بیشتر تو بگذارید تا خط مرکزی اصلاح شود البته اگر کارور تون گشاد باشه با اینکار خیلی بهتر میشه واگر کارور خیلی اندازه باشه کارور و سرشانه کوچک میشه حالت دوم اینکه روی خط کارور از cf به سمت حلقه ساسون بگیرید احتمالا بهتر میشه ولی کار اساسی اینه که وقتی اشکال رو فهمیدید چطور برطرف میشه روی الگوتون اصلاح کنید و دوباره لباس رو بشکافید و روی الگوی اصلاح شده بیاندازید

   کپی کردن نظر
 • فاطمه
  ارسال شده در 16 خرداد, 1397

  سلام. وقت بخیر. من یه لباس گیپور با آستر دوختم که وقتی می پوشم روی کمرش چین افقی می‌افته. اما علت رو پیدا نمی کنم متاسفانه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 16 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز اینکه در کجای کمر چین میافته مهم است نشان میده در اون قسمت قد بالاتنه بلند هست و به باسن کوچک گیر می‌کنه که چین میافته اگر لباس تون یکسره هست اون قسمت رادگشاد کرده و بالاتر رو که توی کمر تون هست رو کمی تنگ کنید بعبارتی خط کمر رو با اینکار بالامیبرید اگرهم بالاتنه جدا است از بالاتنه توی خط کمر ببرید از دامن نگیرید فقط از بالاتنه بگیرید

   کپی کردن نظر
 • Hasty
  ارسال شده در 16 خرداد, 1397

  سلام
  من برای خواهرم یه شلوار دوختم با اینکه الگو رو درست و مماس با خط ترکی پارچه گذاشتم ولی بازم شلوار توی پا میپیچه میشه واسش کاری کرد که درست بشه؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 16 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز هنگام برش خط راستا باید موازی با ترکی باشد نه اینکه الگو مماس با ترکی شود
   برای اصلاح اول باید راستای پارچه رو تشخیص بدید گاهی با کشیدن نخ میتوان اینکار رو کرد و دوباره الگو رو بطور صحیح روی پارچه بیندازید خط راستا در الگوی شلوار در متدتدریس شده در سایت خط اتو هست و در متد های دیگر اولین خط عمودی که عمود بر خط باسن کشیده میشود خط راستا است واگردانی از الگوهای آماده استفاده میکنید معمولا خط راستا روی آنها مشخص میشود این خط هست که باید با ترکی و یا نخی که از پارچه کشیدید موازی باشد و نه مماس
   اونوقت اگه نیاز بود باید به قسمت‌هایی از شلوار پارچه ای رو در همان راستا اضافه کنید شلوار تکه میخورد احتمالا در پاچه آن اگر نمی‌خواهید پاچه تکه بخورد فکر نمیکنم بتوان دیگر کاری کرد

   کپی کردن نظر
 • الناز
  ارسال شده در 8 اردیبهشت, 1397

  یعنی روی لباس در پشت کمر درز بخوره تا کیس ها رفع بشه؟
  ، در ضمن من اشکال اندامی باسن بزرگ رو پیدا نکردم در اموزش هاتون
  ممنون ‌م از شما

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 اردیبهشت, 1397

   سلام دوست عزیز این اموزش در قسمت اصلاح و پرو گیری دامن و شلوار ذکر شده در ضمن وقتی روی پاترون لباستون درزی میکیرید همون رو باید به الگو منتقل کنید تا هنگام برش لباس اصلی این مشکل برطرف شده باشه

   کپی کردن نظر
 • الناز
  ارسال شده در 8 اردیبهشت, 1397

  با سلام ،پیراهن مجلسی برای مشتری دوختم الن دوبار که میدوزم پشتش کیس میافته و ایشون باسن برجسته و گودی کمر زیادی تقریبا دارن و من پنس عرضی در وسط پشت و عمودی ۲ ساتت گرفتم ولی مشکل حل نشده
  خواهش میکنم منو راهنمایی کنید

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 اردیبهشت, 1397

   سلام عزیزم اگر کیس به شکل افقی هست همان مقدار افقی رو روی پاترون فرد بگیر در ضمن کسی که باسن برجسته داره اول باید باسن رو همانطور که که در سایت اموزش داده شده گشاد کنی بعد در صورت نیاز گودی کمر رو بگیرید
   الگو تون رو که اصلاح کردید روی متقال یا پارچه ای که کش نمی اید در بیارید پرو کنید بعد در صورت بدون اشکال بودن روی پارچه اصلی در بیارید

   کپی کردن نظر
 • الهه
  ارسال شده در 29 فروردین, 1397

  سلام
  من برای خودم مانتودوختم حالادربرشهای مانتوفرورفتگی ایجادشده وقسمت پایین مانتوخوش فرم نیست مشکل ازکجاهست؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 30 فروردین, 1397

   سلام دوست عزیز نافرم شدن برش مربوط به دوخت و اتو است دقت کنید که برش تون درست منتقل شده باشه و دقیق دوخته شده باشه و اگر جمع شدگی بهعلت دوخت ایجاد شد اول روی دوخت رو با دو انگشت و ناخن خوب بکشید و درز که صاف تر شد اون رو دقیق اتو کنید احتمالا مشکلتون حل میشه

   کپی کردن نظر
 • نيلوفر
  ارسال شده در 25 فروردین, 1397

  سلام من از متد مولر استفاده میکنم
  برای الگوی بدون پنس از آستین کلگی کوتاه مولر استفاده کردم و مطمئنم که الکوی استین رو به راه پارچه انداختم
  اما همیشه روی آستین یه خط عمودی اریب میوفته
  چطور میتونم عیبش رو بر طرف کنم؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 25 فروردین, 1397

   سلام دوست عزیز معمولا اینطور ایراد ها مربوط به وصل هست وربطی هم به قانونی که متد مورد نظر گفته شده نداره بهتره وصل استین رو روی تن فرد مورد نظر انجام دهید معمولا باقدری چرخش این ایراد برطرف می شود

   کپی کردن نظر
 • بی نام
  ارسال شده در 22 فروردین, 1397

  سلام من برای مادرم یک لباس جلو بسته دوخته ام اما قسمت جلوی لباس به سمت عقب (یقه) می کشد.
  یقه در قسمت جلوی لباس و پشت لباس تنگ است و پنس لقی هم گرفته ام.
  ممنون میشم جواب بدید و علت را بفرمایید.

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 22 فروردین, 1397

   دوست عزیز پنس لقی برای یقه های باز مثل یقه های هفت بزرگ و گرد بزرگ گرفته میشود اگر یقه بسته یا کوچک باشد و باز هم کشیدگی توی قسمت یقه باشد شاید یقه بسیار کوچک شده و یا سینه لباس تنگ شده که لباس به سمت بالا میرود

   کپی کردن نظر
 • بی نام
  ارسال شده در 22 فروردین, 1397

  سلام
  برای مادر یک لباس جلو بسته دوخته ام ولی قسمت جلوی لباس به سمت یقه به عقب کشیده می شه
  یقه پشت و جلو هم گشاد نیست
  با اینکه یقه جلو اصلا گشاد نیست پنس لقی هم گرفته ام.
  ممنون میشم جواب بدید.
  علت کشیدگی لباس در قسمت بالاتنه جلو چیست؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 22 فروردین, 1397

   سلام دوست عزیز معمولا وقتی لباس به سمت پشت کشیده میشه یقه پشت گشاد هست برای اطمینان از اینکه این اشکال از یقه پشت نیست شما دوتا ساسون توی یقه پشت بگیرید و ببینید باز هم این اشکال وجود دارد یا بهتر میشود

   کپی کردن نظر
 • مژده
  ارسال شده در 16 فروردین, 1397

  سلام خسته نباشید یه مانتو دوختم که به نظر میرسید همه چیزش درسته ولی الان که پرو کردن پایین مانتو صاف نیست و هر چی اندازه میگیریم بازم وقتی می پوشن مثل قبله شونه هاشون افتادگی داره و کمی پشتشون خمیدگی داره میشه به این خاطر باشه؟؟؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 16 فروردین, 1397

   سلام دوست عزیز اگه پشت خمیدگی داره و شانه ها افتادس قاعتا پشت باِلا و پهلو ها افتاده است معمولا در این حالت اندازه لب پا رو روی تن فرداندازه میکنند با پا صاف کن یا خط کش تی یا گونیای بزرگ اما قبل ازاون اپلی رو در سرشانه قرار بدید تا استین و لب پا بهتر بایستد

   کپی کردن نظر
 • لیلا
  ارسال شده در 11 فروردین, 1397

  سلام ببخشید مشکل من اینه وقتی مانتو میدوزم از قسمت کارور پشت وبازو دچار کشیدگی میشه دلیلش چی میتونه باشه

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 11 فروردین, 1397

   سلام دوست عزیز اگر فقط کشیدگی در پشت باشد نشان میدهد که اندازه گیری کارور پشت کم بوده است یعنی کارور پشت کوچک است اما اگر وقتی دست را به سمت جلو میبرید روی بازوتان کشیده میشود دو علت میتواند داشته باشد یکی تنگ بودن دور بازو و دیگری بلند بودن تاج استین . در بعضی موارد همه موارد فوق وجود دارد که لازمه یکی یکی برطرف شود

   کپی کردن نظر
 • نعیمه جعفرنفری
  ارسال شده در 23 اسفند, 1396

  سلام ببخشید من یه مانتو دوختم سرشانه به سمت عقب می کشه و یقه از جلو اذیت میکنه ممنون میشم جواب بدید

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز مهمولا وقتی یقه به سمت عقب میکشه نشانه این هست که یقه پشت گشاد شده این موضوع گاهی به خاطر اندازه گیری نادرست هست و گاه بر اثر برش پارچه گشاد شده راهش اینه که یا دو تا ساسون تو یقه پشت بگیرید و یا از سرشانه پشت یقه را کوچک کرده و دوباره هلال ان را رسم کنید

   کپی کردن نظر
 • لیلی
  ارسال شده در 21 اسفند, 1396

  سلام خسته نباشید سوالی دارم من باسن کوچکی دارم و شلوار همیشه از پشت میاد پایین و حسابی اذیت میشم وقتی ساسون می گیرم بازهم بعداز یه مدت میاد پایین بخصوص جین کمربندهم روی شکمم فشار میاره ایا راه دیگه ای برای موندن بالای باسن هست مرسی جواب بدین

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 21 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیزبه نظر میرسه لازمه حتما فاق شلوار شما بلند باشه و نه کوتاه دوم اینکه اگر گودی کمر هم دارید از وسط پشت روی الگو در قسمت کمر بیشتر بگیرید و به نیمه فاق صفر کنید و خط کمر رو صاف کنید سوم اینکه از جنس های کشی سعی کنید استفاده کنید این جنسها اگر ضخیم باشند خوب رو بدن قرار میگیرند البته استفاده از فوم های باسن زیر سوتیس موجب بزرگتر شدن باسن میشود شاید اگر راه کارهای بالا موثر نشد اینکار موثرباشد

   کپی کردن نظر
 • Masume Rahimi
  ارسال شده در 12 اسفند, 1396

  سلام من ی لبا مدل ماهی دوختم پایینش کوتاه شد چیکار کنم میشه کاریش کرد

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 12 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز برای راهنمایی شما لازمه مواردی رو بدونم لذا لطفا به تلگرام ادمین من پیغام بدید ممنون

   کپی کردن نظر
 • مرضی
  ارسال شده در 11 اسفند, 1396

  من میخاستم واسه کلاسم گفتن این نمیشه میشه خطc_f باید بادلیل گفته بشه دلیلشو‌میدونید؟؟؟

  کپی کردن نظر
 • مرضی
  ارسال شده در 11 اسفند, 1396

  سلام ?????
  کدام قسمت لباس در هنگام دوخت اگر دقت نشود غیرقابل جبران است؟؟؟!!!راهنماییم کنید

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 11 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز
   معمولا در قسمت عرضی بالاتنه کارور و سرشانه لباس اگر کوچک شده باشه چون قسمت های دیگه معمولا جا دوخت داره
   در قسمت طولی قد لباس
   با همه این وجود حتی اگر لباسی در این دو حالت قرار بگیره با تغییر مدل تا حد زیادی میتونید از لباستون استفاده کنید

   کپی کردن نظر
 • سمانه
  ارسال شده در 25 بهمن, 1396

  سلام .خسته نباشید.
  ببخشید علت پیچش آستین چیه؟چرا اینطور میشه

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 25 بهمن, 1396

   سلام دوست عزیز هنگامیکه الگوی استین رو روی پارچه میاندازید باید توجه کنید که خط وسط استین که خط راستا هم هست موازی با راستای پارچه باشه در غیر این صورت اغلب استین میپیچه اگر هم یک استین میپیچه و دیگری نه این اتفاق برای لایه زیری هنگام برش افتاده است

   کپی کردن نظر
 • یوتاب
  ارسال شده در 24 بهمن, 1396

  سلام خسته نباشیدمن ی مشکلی دارم وقتی پیراهن یا مانتو میدوزم ازسمت پهلو همیشه بلندتره وگوشه های ا
  ن حالت لقی دارند چطوربایداین مشکل روحل کنم .باسپاس

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 24 بهمن, 1396

   سلام دوست عزیز معمولا این مسئله مواقعی رخ میدهد که نسبت سینه به باسن بالای یک است برای رفع ان لازمه ساسون سینه رو از پهلو بگیرید این مشکل حل میشه

   کپی کردن نظر
 • زینب
  ارسال شده در 16 بهمن, 1396

  سلام.اول از مطالب مفیدتون ممنونم عالین بیشتر مشکلاتم حل شده.
  یه سوال دارم متدم گرلاوینه .کسی که شکم برجسته داره موقع اندازه گیریم قد پشتم یا مساوی قد جلو میشه یا کمتر از قد جلو .ایرادم کجاست ؟
  واینکه مشکل دیگم مربوط به طول حلقه استینم هست در این مواقع طول حلقه پشتم 4 الی 5 سانت کوتاهتر از طول حلقه جلوم میشه چه کنم؟
  لطفا اموزش تصویری اندازه گیری افراد چاق با شکم بزرگ را روی سایت بذارین ممنونم

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 17 بهمن, 1396

   سلام دوست عزیز نحوه اندازه گیری باسن را در افرادی که شکم دارند با تصویر در اندازه گیری بالاتنه نشان داده ام اگر هنگام اندازه گیری خط کمر رو درست با نخ یا نوار کرسله بسته باشید که تغییر نکند اندازه ای که میگیرید مسئله ای نیست که کمتر از جلو باشد احتمالا این فرد هنگام ایستادن شکم رو به جلو میدهد حسن این متد این است که این نوع اختلافات اندازه ها کامل اعمال میشود شما برای فرد مورد نظرتون بعد از اندازه گیری دقیق بالا تنه ای را با متقال بدوزید سپس پرو کنید و خطاهای احتمالی رو روی لباس که درست کردیدبگیرید و عین همان را به الگو کاغذیتون منتقل کنید از این الگوی اصلاح شده برای لباس های بعدی اون فرد استفاده کنید

   کپی کردن نظر
 • فائزه -ش
  ارسال شده در 14 بهمن, 1396

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من یه شومیز زنانه (باالگوی پیرهن مردانه) دوختم . حالا که یقه رو به لباس وصل کردم متوجه شدم که یقه به سمت چپ مایل می ایسته.. در صورتی که همه چیز رو درست انجام دادم .. نمیدونم علتش چیه ؟ شما میتونین به من کمک کنید ؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 بهمن, 1396

   سلام دوست عزیز وقتی یقه یه یک سمت کج میشود چند دلیل دارد یکی اینکه هنگام دوخت سرشانه راست و چپ در قسمت یقه یکسان نیست در نتیجه یقه به تساوی در دوطرف نیست و یقه کج میشود لازم است در این صورت وسط یقه پشت را مشخص کنید و دو طرف را اندازه بزنید باید هر دو سمت مساوی باشند
   در حالت بعد خود یقه کج دوخته شده یعنی اگر وسط پشت یقه هنگام برش مشخص شده باشد و یقه را تا کنید متوجه میشوید دو طرف یقه یکسان نیست برای دوخت لازم هست وسط یقه پشت لباس و وسط خود یقه را علامت گذاری کنید و بعد از وسط به سمت جلو بدوزید
   حالت اخر اینکه اگر این مشکل در همه لباس های شما به خصوص یقه گرد دیده میشود به این معنی است شیب یکی از سرشانه ها بیشتر از دیگری است که باید روی تن اصلاح شود سپس به الگو منتقل گردد و از همان الگو همیشه استفاده شود

   کپی کردن نظر
 • منصوره
  ارسال شده در 12 بهمن, 1396

  سلام من با متد مولر کار میکنم با این پرو گیری می شه مولرم اصلاح کرد ممنون

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 13 بهمن, 1396

   سلام دوست عزیز معمولا پرو گیری ربطی به متد مورد استفاده ندارد میتوان از انها استفاده کرد ولی تکرارا عرض میکنم اگر مدلی را تازه میخواهید بدوزید حتما اول با متقال ارزان قیمت یکبار بدوزید مشکل ها رو روی اون رفع کنید بعد به الگوتون منتقل کنید و پارچه اصلی را ببرید

   کپی کردن نظر
 • سمانه
  ارسال شده در 14 مهر, 1396

  سلام.خسته نباشید.هنگام رسم یه الگو،موقع کنترل حلقه الگوی بالاتنه 14سانت کم دارم.ک تقسیم بر 2 کردم.پس 7سانت باید از هر حلقه پایین بیام.آیا چنین چیزی نرمال هست؟7سانت خیلی زیاده.الگورو دقیق کشیدم
  و اینکه وقتی برای کنترل 7سانت پایین میام چون میخوره ب پنس کنفورماسیون و پایینتر از پنس میاد(پنس میوفته تو حلقم).برای رسم حلقه استین جدید باید پنسو ببندم بعد حلقه رو رسم کنم؟
  با تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز بعد از رسم الگوی اولیه باید کنترل ها رو به نوبت انجام بدهید در انجام کنترل ها نوشته بودیم اگر حلقه کم اورد ساسونی را تو حلقه از جلو و پشت ازجاد میکنید حد اکثر این ساسون ها تا ۳ سانت باید باشد بعد از اتمام تمامی کنترل ها معمولا این اشکالات بر طرف می شود و یا خیلی جزیی خواهد بود

   کپی کردن نظر
   1. سمانه
    ارسال شده در 14 مهر, 1396

    ممنون از پاسخ گوییتون.ولی حلقم کم اومده.میخوام زیادش کنم.اگه پنس بگیرم ک حلقم کوچیکتر میشه.

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 14 مهر, 1396

     سلام عزیزم اوزمان باید بدی یعنی وقتی از وسط حلقه تا نوک سینه برش دادید اون رو باز کنید نا اینکه ببندید

     کپی کردن نظر
 • مهنا
  ارسال شده در 4 مهر, 1396

  باسلام لطفا انتقال پنس لقی یقه به پهلو رو اموزش بدین ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز وقتی پنس لقی را بگیرید حدود ۵ سانت از حلقه در پهلو پایین امده و خطی به نوک سینه وصل کنید و ان را برش بزنید هرنوع پنسی که گرفته باشید به پهلو منتقل می شود

   کپی کردن نظر
 • سحر
  ارسال شده در 2 مهر, 1396

  سلام کاربر پشت رو کم گرفتم لباس از حلقه و کار پشت تنگ شده .چکار کنم؟مرسی

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز الگوتونو با کارور درست و اصلاح شده دوباره بکشید لباس را بشکافید و الگوی پشت رو روی پارچتون ولو اینکه برش خورده دوباره بیاندازید اگر قد لباستون بلند بوده باشه چون الگو پایین تر میاید قدری قد لباس کوتاه تر میشه اما بالاتنه درست میشه قد رو هم با دادن مدل میتونید اضافه کنید .
   اما در حالت فعلی اگر جای دوخت نداشته باشید نمیتونید کاری کنید مگر اینکه به پشت مدلی برش دار بدید که کارور را گشاد کند و به این ترتیب تکه ای به ان اضافه شود

   کپی کردن نظر
 • شهلا
  ارسال شده در 9 شهریور, 1396

  سلام
  استین شمشیری دوختم پایین استین ازناحیه مچ از سمت خارجی استین به سمت بالا کشیده میشود علتش چیه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز اگه ساسون ها رو درست دوخته باشید و پشت استین بالا میکشه احتمالا مربوط به دوخت حلقه است که در دوخت از استین بیشتر از مقدار معمول گرفته شده است

   کپی کردن نظر
 • asal
  ارسال شده در 4 شهریور, 1396

  سلام با تشکر ،من معمولن لباس ها و مانتوهایی که برای خودم میدوزم پشت لباس قسمت گودی کمرم چین میوفته انگاری روی گودی کمر لباس خوب نمیشینه باید چیکارش کنم؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز روی پیراهن ها تو قسمت کمر پشت برای کسانی که گودی کمر دارند حدود ۲ سانت روی خط مرکزی پشت الگو قسمت کمر بطور عرضی میگیریم و به پهلو به صفر می رسانیم

   کپی کردن نظر
 • پگاه
  ارسال شده در 3 شهریور, 1396

  سلام
  پیراهن دوختم که پشتش زیپ مخفی خورده
  اما زیپش موجدار وایمیسه
  دیگه اینکه یقه اش دلبریه اما قسمت پشت یقه رو تنم نمیخوابه و میکشه عقب و رو هوا میمونه
  چه کارش کنم این مشکل حل بشه؟
  یه سوال دیگه ام داشتم دامن فون رو میشه پیله دار کرد؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز اینکه زیپتون موج دار میایسته به خاطر اینه که پارچه کشیده شده و زیپ کمی خورد خورده معمولا با اتوی خوب درست میشه اگه نشد لازمه با دقت بیشتری زیپ رو بدوزید شاید چرختون پارچه رو میکشه .
   یقه پشتتون که عقب می ایسته هم مقداری گشاد هست و هم در دوختتون میتونه سجاف کشیده شده باشه برای رفع گشادی دوکار میتونید بکنید یا از یقه عقب دوتا ساسون بگیرید یا از سرشانه یقه عقب مقداری بگیرید احتمال میدم خوب بشه
   دامن فون رو میتونید پیلی دار بدید به شرطی که به اندازه پیلی در قسمت کمر جا گذاشته باشید

   کپی کردن نظر
 • ای ناز
  ارسال شده در 2 شهریور, 1396

  سلام . لباس یچه دوختم دوطرفش در قسمت کمر که چین دارد به پایین میوفتد . از بالا تنه بردارم یا از قسمت دامن ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز به لباستون خوب نگاه کنید ببینید بالا تنه به سمت پایین کشیده شده یا لبه دامن فقط افتادگی داره . اگه بالاتنه به سمت پایین کشیده شده لازمه از بالاتنه بگیرید و بعبارتی لبه ی بالاتته رو صاف کنید بعد دامن رو بهش بدوزید بعضی اوقات هردو مورد وجود داره که اول بالاتنه میزان میشود بعد دامن

   کپی کردن نظر
 • مهنا
  ارسال شده در 28 مرداد, 1396

  باسلام و تشکر از آموزش خوبتون،
  من مانتو دوختم از قسمت پهلوها با سمت کارور پشت چین خورده و مشکل دیگه اینکه کارور پشت کوچیکه و حلقه آستین ها تنگ هستن لطفا راهنماییم کنید چکار کنم ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز چین خوردگی پشت شما مربوط به تنگی حلقه استین است از درز پهلو زیر حلقه حدود ۲ سانت پایین امده و بچینید توجه داشته باشید ترکیب حلقه بهم نخورد از خود استین هم در زیر حلقه ۱ سانت بزنید تا حلقه استین در تنه و استین اندازه شود موفق باشید

   کپی کردن نظر
 • نرگس باستانی
  ارسال شده در 23 مرداد, 1396

  با سلام و خسته نباشد
  بعد از وصل پیش و پشت بلوز، باید خط کمر پیش و پشت در یک راستا باشه؟
  اگر پارچه سلسله دار باشه و طرح پارچه در دوتکه پیش و پشت کاملا قرینه باشه باز هم در صورت در یک راستا نبودن خط کمر ها ب فاصله یک الی یک و نیم سانت، مشکلی هست؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز خط کمر در پیش و پشت حتما باید در یک راستا باشه وگرنه ترکیب لباس شما بهم میخوره
   برای دوستان دیگه هم میگم که موقع انتقال الگو به پارچه خط کمر در پهلو از نقاطی است که حتما باید روی پارچه علامت گذاری کرد تا هنگام دوخت گم نشود
   در پارچه های طرح دار هم این موضوع علاوه بر نوع انداختن طرح روی پارچه باید رعایت شود

   کپی کردن نظر
 • کریمی
  ارسال شده در 14 مرداد, 1396

  سلام.من بلوز جلو بسته حریر دوختم موقع پوشیدن یقه اش رو تن نمیخوابه و باید با دست پایین کشید چکار کنم؟
  تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز اگر یقه جدا دوخته ای و بالا میپره باید خوب اتو بشه و داخل اونهم از لایی حریر استفاده بشه اگر یقه خودشو عقب میکشه معمولا از گشادی یقه پشت هست اگر ساسونی پشت یقه بگیرید و ببینید که خوب شد مربوط به همون است

   کپی کردن نظر
 • شیوا
  ارسال شده در 10 مرداد, 1396

  سلام
  من مانتو دوختم در حالی ک پهلو ها روی هم افتاده و اندازه هستند پشت بنظرم کوتاه می آید و وقتی خم میشوم کاملن بالا می آید
  ایراد در کجا بوده؟
  با تشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 10 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز هنگام اندازه گیری ما اندازه های پشت ،جلو و پهلو را اندازه میزنیم و همان ها را هنگام اضافه کردن به قد مانتو از کمر اضافه میکنیم واینکار رو برای این میکنیم که بعضی باسن برجسته دارند بعضی شکم برجسته و اندازه ها با هم متفاوت است
   احتمالا شما همه اندازه هاتون رو روی یک خط صاف زدید در حالیکه قد پشتتان بلند تر بوده و نیاز به بلندی بیشتر داشته است

   کپی کردن نظر
 • مهدىه
  ارسال شده در 8 مرداد, 1396

  سلام تو ىقه انگلىسى ىکسره اگه ىقه جلو از ىقه پشت کوچکتر باشه باىد چى کار کنم اگه زود جواب بدىد خىلى منون مى شم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز منظورتون یقه سرخود طرح انگلیسیه ؟ اگر مطابق اونچه تدریس شده انجام بدید طرح جلو دست خودتونه که چطور بکشید و پشت هم اندازه خواهد بود برای اطمینان از طرح تون میتونید از روی خط شکست روی الگو کاغذی یقه رو تا کنید و پشت یقه رو هم به پشت ببرید و روی تنتون جلو اینه امتحان کنید اگر دوست نداشتید طرح تونو بالا یا پایین کنید تا طرح مورد نظرتون بدست بیاد

   کپی کردن نظر
 • حمیرا
  ارسال شده در 1 مرداد, 1396

  سلام و خسته نباشید. من موقع کشیدن الگوی بالاتنه پشت سرشانه دوسانت کوچکتر درمیاد. اگه رو پارچه بندازم ایراد داره یا نه؟! ممنون میشم جواب بدین.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 1 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز سرشانه پشت و جلو حتما بعد از گرفتن ساسون باید یک اندازه باشه وگرنه حلقه استین و یا حلقه گردن دچار مشکل می شه طرز الگو کشیدنتون رو کنترل کنید تا اشکال رو پیدا کنید

   کپی کردن نظر
 • نسرین
  ارسال شده در 1 مرداد, 1396

  سلام من مانتو یا پیراهن هایی که میدوزم به قسمت پشت کشیده میشن روی تن بعد از پوشیدن به طرف پشت کشیده میشن.ممنون میشم اگه کمکم کنید.☺

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 1 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز احتمالا یقه پشت شما گشاد است در قسمت یقه دو تا پنس بگیرید ببینید مشکل رفع می شود ممنون

   کپی کردن نظر
 • Fati
  ارسال شده در 28 تیر, 1396

  سلام .من یه تونیک یقه گرد دوختم ولی چون جنس پارچه سفت بود یقه گر تنگـ در امد .کمی یقه را باز کردم ولی الان شل وایمسته .لطفا کمک کنید ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز یقه شما دچار لقی شده باید از طرفین سرشانه جلو باندازه ای که لقی برطرف شود بگیرید البته تو تنتون جلو اینه این مقدار رو با سنجاق مشخص کنید و بدوزید موفق باشید

   کپی کردن نظر
 • سارا
  ارسال شده در 20 تیر, 1396

  سلام. ممنون از شما. لباسهایی که برای خودم میدوزم سرشانه به سمت جلو کشیده میشه. خودم فکر میکنم بخاطر بزرگی سینه هست. لطفا راهنماییم کنین

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 21 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز به نظر من گودی گردن پشت شما متناسب نیست برای اطمینان قدری از طرف گردن سرشانه را بشکافید اگر اشکال رفع شد ‌نشان میدهد مقداری که بدای گردن پشت داخل میشویم برای شما کم است احتمالا نیم سانت بیشتر کنید در غیر اینصورت فکر کنم ساسون و اندازه نوک سینه جای خودش نیست و کمی هم تنگ است که برای صاف ایستادن به جلو میکشید که سرشانه هم به جلو میکشد

   کپی کردن نظر
 • مهتاب
  ارسال شده در 14 تیر, 1396

  سلام دوستان .لطفا کمک کنید یه کت دوختم زیر حلقه آستین به طرف پهلو چین میخوره صاف نمی ایسته چیکار باید کنم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 14 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز زیر استین رو بشکافین میبینید فاصله ای بین تنه و استین ایجاد میشه وتنه هم صاف میشه این نشون میده زیر استین نسبت به زیر حلقه تنه کوچک هست اگر جا دوخت تو استین دارید باز کنید و اگر نشد قدری از زیر استین بزنید تا اون قسمت گشاد بشه

   کپی کردن نظر
 • الهه
  ارسال شده در 30 فروردین, 1396

  خیلى جامع و مفهوم بود،همراه شکلهاى گویا????????

  کپی کردن نظر
 • رویا
  ارسال شده در 24 فروردین, 1396

  سلام برای رفع پفی که بعد از گرفتن لقی ها در الگو برای افرادی که دارای سینه کمی بزرگ هستن باید چکار کنم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 24 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز پف ایجاد شده در چند جا میتواند باشد 1 ـ روی یقه که یقه را شل می کند 2ـ روی نوک سینه 3ـ بین دوسینه روی کارور
   در مورداول دوراه دارید یکی اینکه از قسمت سرشانه یک مقدار یقه را بگیرید و اگر در قسمت گودی یقه هنوز شلی وجود داشت قدری خورد دهید و روی آن را با نوار خوشگل بپوشانید که پیدا نباشد راه دوم که اساسی تر است این که مقدار لقی یقه را در جاهاییکه روی لباس قرار دارد بگیرید سپس همان ها را روی الگو بگیرید انوقت لباس را شکافته و دوباره الگو روی آن بیاندازید و برش دهید
   در مورد دوم ساسون سینه در جای خود نیست بالاتر یا پایین تر است که ساسون را باید اصلاح کنید
   در مورد سوم دو حالت دارد یا باسن و روی شکم تنگ است لباس خود رابالا کشیده و پف ایجاد شده که در این صورت باید روی شکم را آزاد کنید یا کارور بزرگ شده و پف را روی خط مرکزی نشون میده که در این صورت همان قسمت را به همان اندازه ای که پف کرده روی الگو بگیرید و دوباره لباس را برش بزنید البته می توانید اگر مال خودتان است و دوست دارید همان قسمت را کمی چین دهید و گلی روی آن بزنید

   کپی کردن نظر
 • هاجر
  ارسال شده در 15 فروردین, 1396

  سلام
  مانتویی که من دوختم وقتی توش میشینم بین دکمه ها باز شده و لباسی که زیر مانتو پوشیدم پیدا می شود. ایا می شود این عیب را در کشیدن الگو برطرف کرد؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز اگر بین دگمه های سینه و شکم باز می شود به این معنی است که این قسمت ها کمی تنگ هستند دو راه پیشنهاد میکنم راه اول در الگو قسمت های تنگ را گشاد تر کنید و راه دوم بعد از دوخت پارچه ای اضافه تر زیر دگمه خور بدوزید که وقتی لای دگمه ها باز می شود لباس تان پیدا نشود و فقط اون پارچه که از سر مانتو تون هست دیده شود که عملا چیزی مشخص نمی شود

   کپی کردن نظر
 • اذر
  ارسال شده در 7 فروردین, 1396

  سلام,وخسته نباشید,من برای مامانم بلوز یا تونیک میدوزم اصلا ایرادی نداره ,ولی یقه جلو بسمت عقب کشیده میشه نمیدونم مشکل از کجاس ممنون میشم راهنماییم کنید

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 7 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز معمولا وقتی یقه پشت گشاد باشد یقه جلو به سمت عقب کشیده می شود باید در الگو تون توی یقه بین سرشانه و وسط پشت یک ساسون بگیرید تا تنگ تر شود ساسون رو تا قسمت پایین یا پهلو به صفر برسانید

   کپی کردن نظر
 • کیمیا
  ارسال شده در 27 اسفند, 1395

  ممنون از راهنماییتون.من میتونم همینطور که استین دوخته شده س یک یا دوسانت بیام پایین و چرخ کنم؟یعنی اگه حلقه استین و حلقه ی بالاتنه با هم گشاد بشه و دوسانت پایین تر دوخته مشکلی پیش نمیاد؟چون دورر بازو اندازه س .ولی حرکت دست به سمت جلو سخته و زیر بغل تنگه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 27 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در تظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل 4 سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه 2 سانت گساد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر نیرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

   کپی کردن نظر
   1. پریا
    ارسال شده در 15 تیر, 1396

    سلام ندا خانم، من مشکلی که دارم اینه که دور بازو توی الگو به جای اینکه (دور بازو +4) باشه، شده (دور بازو +10) چکارش کنم؟

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 16 تیر, 1396

     سلام دوست عزیز ایا اندازه گیریتون درست بوده ؟ در کشیدن کادر اولیه طبق ا ونچه در سایت گفتم یک دوم دور بازو رو کشیدین که اول باید دور بازو رو +۴میکردین بعد تقسیم بر۲ همینطوری انجام دادین ؟اگر اینطوری بوده باشه از D2تا D1 باندازه دور بازو +۴خواهد شد . بهتره اگه برش نزدید دوباره الگوی استین رو با دقت بکشید و اگه برش زدید الگو دوباره کشیده شده را دوباره روی پارچه بیاندازید و دوباره برش بزنید

     کپی کردن نظر
  2. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در نظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل 4 سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه 2 سانت گشاد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر میرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

   کپی کردن نظر
 • کیمیا
  ارسال شده در 26 اسفند, 1395

  باسلام.میشه لطف کنید منو راهنمایی کنید که اگر بعد از برش لباس و بعد از دوخت استین ،زیر بغل حلقه استین تنگ بود برای گشادی چ کاری باید انجام بدم؟ممنونم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 27 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز حلقه استین رو حدود 1 تا 2 سانت از زیر حلقه گشادکنید یعنی اون رو قیچی کنید به این ترتیب حلقه شما کمی گشاد می شود اما اگر تنگی حلقه شما به تنگی دور بازو مربوط بشه اونوقت باید زیر حلقه را یک سه گوش یا یک نوار چند سانتی بسته به میزان تنگی دور بازو دارد بدهید تا گشاد شود

   کپی کردن نظر
 • Melikathrani
  ارسال شده در 19 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید اگر گودی کمر خیلی زیاد باشد قدبالاتنه پشت کوتا باشدازکمربه بالابه اندازه 10سانت به طرف پهلو کیست می افتد .باسن زیادی ندارد

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز به اندازه ای که روی تنتان کیس می افتد باید گرفته شود تا پشت صاف شود این کار را روی پاترون اول انجام دهید البته کس دیگری برایتان باید بگیرد وقتی خوب شد روی الگو پیاده کنید گودی کمر شما بیشتر بوده پس باید بیشتر گرفته شود در عین حال اندازه گیری تان را هم کنترل کنید
   اگر لباس تان دوخته شده است و در کمر درز دارد این اضافه را از کمر بگیرید اگر هم درز ندارد راحت ترین راه ان است که کمر مصنوعی دهید و این اضافه را در کمر بگیرید

   کپی کردن نظر
 • آنیتا
  ارسال شده در 18 اسفند, 1395

  با سلام .مشکل من در رابطه با آستین هست وقتی که دست را رو به جلو میبرم درز پهلو هم به بالا کشیده میشه..علت چیست؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 18 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز وقتی لباس قالب تن باشد بالا رفتن درز پهلو وقتی دست بالا می رود طبیعی است اگر میخواهید حرکت درز پهلو نامحسوس شود کمی باید حلقه و دور سینه گشاد تر شود

   کپی کردن نظر
 • samira
  ارسال شده در 15 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید؟مانتو جلو باز دوختم با پارچه کرپ
  جلو مانتو خط مرکزی تو تن انگاری یه ذره حالت لول گرفته دلیلش چیه؟؟؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز معمولا این مسئله دلایل و حالات مختلفی دارد اگر لوله به سمت داخل باشد یکی از انها مربوط به گشادی سینه است که به جلو منتقل شده شما از پهلو چند سانت زیر حلقه ساسونی را با سنجاق بگیرید ببینید این حالت بر طرف میشود؟
   و اگر به سمت خارج باشد از روی خط سینه جلو انجام دهید . مسئله بعدی مربوط می شود به ناهماهنگ بودن لایی بکار رفته و اتوی انجام شده و گاهی به پرس هم نیاز دارد امید وارم با انجام اینها مشکل شما حل شود

   کپی کردن نظر
 • سیمین
  ارسال شده در 10 اسفند, 1395

  سلام بعد از دوختن لباس در قسمت پشت به سمت پهلوها کیست ایجاد میشود دلیلش چیست ممنون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 10 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز معمولا این نوع کیست ها بدلیل بلند بودن قد پشت است ولی باید چند موضوع را چک کرد اول در هنگام دوخت درز پهلو ابتدا کمر پشت و جلو را روی هم گذاشته باشید و بعد به سمت حلقه و باسن درز را ثابت کنید و بدوزید در غیر این صورت جابجا شدن فاصله ها کیس ایجاد میکند
   دوم اندازه ها مربوط به خودتان باشد چون در خیلی از موارد برای ایرانیان جدول اندازه گیری مناسب نیست مخصوصا در قد ها چون ایرانیان بطور تیپیک از اروپاییان کوتاه تر هستند واین جداول برحسب قد و اندازه دور بدن اروپاییان طراحی شده است
   برای بهبود کار درز را بشکافید و و دوباره با دقت بدوزید اگر خوب شد که چه بهتر و اگر نه اضافه کیس را باید رو تنتان از سمت وسط پشت رد کنید تنهایی خیلی سخت است فرد واردی باید کمکتان کند ممنون از اعتمادتان

   کپی کردن نظر
 • سحر
  ارسال شده در 7 اسفند, 1395

  سلام.. وقتتون بخیر.. در بالاتنه روی گودی کمر کیست افقی ایجاد شده.. در حدود۴ تا ۵ سانت که در پهلو صفر میشود.. من گیج شدم.. لطفا راهنماییم کنید.. سپاسگذارم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 7 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز احتمال میدم شما گودی کمرپشت داشتید که هنگام کنترل باید حدود 2 سانت از گودی کمر پشت کم می کردید
   الان که دوختید اگر پیراهن است اول باگرفتن بیشتر ساسون کمر پشت امتحان کنید اگر رفع شد که چه بهتر وگرنه باید پشت رتبرش دهید و اضافه را از کمر وسط پشت بگیرید و دوباره پشت را بدوزید
   اگر این مشکل در جلو هم هست راه حلش همین باید باشد در هنگام اندازه گیری خودتان دقت کنید ممنون از اعتماد شما

   کپی کردن نظر
 • عاطفه
  ارسال شده در 3 اسفند, 1395

  سلام خسته نباشید مانتو با برش عصایی دوختم که پشت مانتو قسمت وسط پشت چبین برشها (روی خط کارور پشت)حالت پف داره باید چیکار کنم که مشکلم رفع بشه ممنونم ازتون

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 3 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز اگه پشت هم حالت عصایی هست و روی درز پف هست اول اتو کنید اگه نرفت پف را به برش منتقل کنید این حالت زمانی رخ می دهد که کارور بزرگ است

   کپی کردن نظر
  2. سحر
   ارسال شده در 8 اسفند, 1395

   ممنون از پاسختون.. اندازه گیری رو چک کردم و درست بود.. از متد مولر استفاده میکنم، پنس گودی کمر ۲ سانتی رو هم گرفته بودم.. اولین باره که این مشکل برام پیش اومده.. چون لباسش مجلسیه روی پاترون دوخت انجام دادم.. اصلاحش روی الگو رو لطف میکنید بفرمایید؟؟؟؟ یه دنیا تشکر..

   کپی کردن نظر
   1. ندا ایمانی
    نـدا ایــمـانـیــ
    Teacher
    CEO
    ارسال شده در 8 اسفند, 1395

    سلام اگه قبلا هم با همین الگو دوخته بوده اید و مشکل نداشتید شاید هنگام برش پارچه در اون قسمت تا خورده بوده باشه در غیر این صورت باندازه ای که باید روی پاترون این اضافه رو بگیرید ، گرفته اندازه بزنید به همان اندازه ودر همان جا روی الگو کم کنید مثلا اگر در وسط پشت این کیس هست پس پنس گودی کمر شما بیشتر از 2 سانت است در ضمن دقت کنید لباستان خیلی تنگ نباشد چون در صورت تنگی زیاد هم این نوع کیس ها بوجود می ایند
    امید وارم مشکل شما حل گردد و توانسته باشم کمک کوچکی بکنم

    کپی کردن نظر
 • iran
  ارسال شده در 2 اسفند, 1395

  سلام
  من اگر بخوام سریع اینارو یاد بگیرم – چقدر طول میکشه ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 2 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز اصولا خیاطی یک مهارت است و در طول زمان و تجربه های مختلف میتونید بهتر شوید اما اگر منظور شما فقط الگو ها است باندازه حفظ یک کتاب وقت میبرد اما تمرین زیاد و تجربه و هنرمندی و خلاقیت حروف اول ان هستند با تشکر

   کپی کردن نظر
 • بیگی
  ارسال شده در 19 بهمن, 1395

  اگر اندازه های قد بالاتنه جلو وپشت رو یکسان بگیریم برای حلقه استین مشکلی پیش نمیاد؟ خیلی ممنون که راهنمایی میکنید فکرنمیکردم به این سرعت جواب بدید

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 بهمن, 1395

   دوست عزیز حتما باید اندازه گیری رو با دقت بگیری حدسی نمیشه ولی مثلا در متد متریک چون اندازه گیری ار سر شانه است معمولا هر دو اندازه یکی است اگر هم پشت کوتاهتر باشد با اضافاتی به خط جلو میشه این اختلافات حل میشود به نظر من اول متد انتخابیتونو خوب تمربن کنید بعد با همون کار کنید متشکرم

   کپی کردن نظر
 • بیگی
  ارسال شده در 19 بهمن, 1395

  سلام خسته نباشید.درصورتی که قدبالاتنه پشت کمتر از قدبالاتنه جلو باشد برای رسم الگو باید چکارکنیم؟باتشکر

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 بهمن, 1395

   سلام دوست عزیز اگر درست اندازه گیری شده باشه نباید قد پشت کوتاه تر از جلو باشد زیرا در متد گرلاوین قد جلو از گودی داخل گردن اندازه گیری میشود اما در متد های دیگر که از سرشانه اندازه گیری میشود مطابق خود متد الگو کشیده میشود بعد بسته به نحوه ایستادن فرد روی الگو پروگیری میشود

   کپی کردن نظر
 • sama
  ارسال شده در 20 آذر, 1395

  سلام مطالبتون خیلی عالیه
  فقط من یک مشکل دارم وقتی ک خم میشم در قسمت جلویی لباس (روبه روی سینه ها )باد می افته چیکار باید بکنم ؟؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 آذر, 1395

   سلام دوست عزیز کمی باد افتادن طبیعی چون بهرحال خم میشید اما اگر کاملا برجسته میشه و ناراحتتون میکنه مشکل باید از بلندی قسمت کارور تا یقه باشه که در این صورت در الگوتون این قسمت را به اندازه ای که باد میشه حدود نیم تا دو سانت گرفته و به حلقه صفر کنید در عین حال که در لباس های یقه باز حتما باید لقی یقه گرفته شود اما اگه لباس دوخته شده است باید قسمت یقه و سرشانه شکافته شده و قسمت جلو بالا کشیده شده یعنی یقه جلو کوچک شده و بعد از اصلاح گودی یقه دوباره زده شود و بعد دوخت شود این کار کمی مشکل بوده و یک خیاط ماهر این کار را بکند تمیز تر درمیاید باتشکر

   کپی کردن نظر
   1. سارا
    ارسال شده در 23 تیر, 1396

    سلام مانتو کیمونو دوختم نمیدونم چرا هرکار میکنم زیر بغلش چین میخوره مشکل از کجاست؟

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 23 تیر, 1396

     سلام دوست عزیز مانتو های کیمونو بدلیل گشادی زیر بغل مقداری چین می خورد اما قشنگی این پانتو ها زمانی است که چین مرتب باشد اگر چین خوردگی زیر بغل شما مربوط به گشادی باشد ولی زیبا نمی ایستد باید خط رو استین رو کمی بگیرید احتمالا بهتر می شود اما اگه تو درز زیر بغل چین می خورد چند حالت دارد هلالی زیر بغل لازم است چرت دا ه شود دوم یک درز نسبت به درز دیگر کشیده شده که لازم است درز شکافته و دوباره دوخته شود

     کپی کردن نظر
  2. بانو
   ارسال شده در 14 شهریور, 1396

   سلام,
   ممنون ازمطالب مفیدتون.
   یه مانتودوختم که استینشوبرش کتى دادم امااستین یکم میپیچه ویقه هم به عقب میکشه لطفأراهنمایى کنید. ممنون.

   کپی کردن نظر
   1. ندا ایمانی
    نـدا ایــمـانـیــ
    Teacher
    CEO
    ارسال شده در 14 شهریور, 1396

    سلام دوست عزیز اگر استین به سمت جلو چین میخوره باندازه حدودا یک تا دو سانت استین رو به سمت جلو هدایت کنید خط زیر حلقه به سمت جلو می اید و علامت سرشانه کمی به عقب هدایت می شود معمولا با این کار استین بهتر می شود
    یقه وقتی به عقب کشیده میشه به دلیل گشاد بودن پشت یقه است شما میتونید هم از سرشانه قسمت عقب یقه رو کوچک کنید هم میتوانید دو تا ساسون تو یقه پشت بدید
    اول یقه و تنه رو اصلاح گنید بعد سراغ استین برید

    کپی کردن نظر

به گفتگو بپیوندید

Copyright 2018 © Vadiye Artcenter.