Skip links

جدید

ظاهرنو، جستجو سریعتر، در بروزرسانی ودیعه 

آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

جدیدترین آموزش ها در کانال ودیعه
# ودیعه هنکرده طراحی و مُد،راهی آسان برای آموزش خیاطی ، طراحی لباس و مد
PublicClass

آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

آخرین بروزرسانی جمعه,11 اسفند, 1396
سطح آموزش 
13066 بازدید
78 نظر
نـدا ایــمـانـیــ

آخرین بروزرسانی جمعه,11 اسفند, 1396

نـدا ایــمـانـیــ
CEO

اگر چه تعدادی امروزه معتقدند متد گرلاوین متدی قدیمی است اما تجربه شخصی من نشان داده که با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت . به نظر من اینکه فقط بتوانیم برای اندام های نرمال و لاغر لباس خوش فرم بدوزیم کار مهمی انجام نداده ایم بلکه اندام های غیر نرمال و چاق بهترین محک برای انتخاب بهترین روش الگو کشیدن است . به همین دلیل ما در اینجا الگوی خود را با متد گرلاوین اصلاح شده به شما آموزش می دهیم . این متد از کتاب خانم جوراب چی با بعضی اصلاحات ارائه می شود .

در کشیدن الگوی بالاتنه قالب بدن یا همان پاترون علاوه بر داشتن اندازه های صحیح و دقیق که در بحث اندازه گیری آموزش داده شده ، به لوازمی مثل کاغذ برش مات ، مداد ، متر ،گونیا ی خیاطی ،خط کش منحنی ، خط کش صاف کوتاه و بلند 50 سانت یا یک متر و چسب کاغذی و در آخر میز مناسب که بتوانید روی آن کار کنید، احتیاج داریم .

بیاد داشته باشید بعد از کشیدن الگو حتماً باید نکات مربوط به کنترل الگو را یک به یک انجام دهید تا بهترین الگوی ممکن را داشته باشید. توجه به اندام های خاص که در ادامه آمده نیز در الگو کشی بسیار مهم است .

مرحله اول الگوی بالاتنه

1ـ کاغذ الگو را جلوی خود باز کرده و از کنار سمت راست در طول کاغذ باندازه یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 10 سانت علامت می گذاریم( خط A-A’ ) .

از نقطه ‘Aباندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید

3 ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ باندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB بدست می آید.

4 ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و C’).

5 ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است ( تصویر شماره 1 )

مرحله دوم الگوی بالاتنه

از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم . ( خط گردن ) مثل تصویر شماره 2

2 ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

مرحله سوم الگوی بالاتنه پشت

از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

2 ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

3 ـ از G’ باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (منحنی فرانسوی ) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

نکته : دور سینه ابتدا باید بعلاوه 4 بشود تا آزادی لازم در لباس ایجاد گردد سپس تقسیم بر 4 می کنیم

دور سینه + 4 = ÷ 4 = – 2 = E’ J

5 ـ از نقطه J باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

6 ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( 0/5 ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 3 سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن  بعلاوه 1 سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد)

8 ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه 1 تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای این عمل انجام نمی شود)

نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

10 ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره 6 را علامت می گذاریم

11 ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

12ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( تصویر شماره 2 )

مرحله چهارم ساسون های پشت

1 ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) 2 سانت داخل می شویم نقطه شماره 1 و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره 2 الف )

2 ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز 2 سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره 2 )

فاصله بین نقاط 1 و 2 روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه 3 را بدست می آوریم از این نقطه 3 سانت به سمت نقطه 1 رفته و نقطه 4 را علامت می گذاریم ( 3 تا 4 = 3 سانت ) نقطه وسط 3 و 4 نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه 5)

4 ـ از نقطه 5 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

5 ـ در سرش شانه از h به نقطه 3 خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه 8 را علامت می کذاریم و از نقطه 8 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

6 ـ روی خط (6-8) هفت تا نه سانت از نقطه 6 پایین آمده و نقطه 7 را علامت گذاری می کنیم ( نقطه 6 تا نقطه 7 = 7 تا 9 سانت ) از نقطه 7 به h و h’ وصل می کنیم . هدف از ایجاد این ساسون این است که انحنای کارورپشت برای اندام هایی که این انحنا را دارند شکل دهیم . ( تصاویر شماره 2 الف )

تصویر شماره 2 الف دیجیتال

استثناء شماره 1 در مورد الگوی پشت

اگر قد جلو و پشت یک اندازه بود به این طریق عمل می کنیم.روی خط گردن از نقطه D’ به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت را داخل می شویم ( نقطه G’ ) سپس از نقطه G’ به اندازه 2 سانت عمود کرده بالا می رویم و نقطه H بدست می آید سپس مانند قسمتهای شماره 9 و 10 در مرحله سوم عمل می کنیم و ادامه می دهیم ( تصویرشماره 2 ب )

تصویر شماره 2 ب دیجیتالبرابر یودن قد جلو با پشت

مرحله پنجم بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( 0/5) داخل می شویم : نقطه Q

2 ـ از نقطه Q عمودی رسم مس کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( 1/5) : نقطه M

3 ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه 25 سانت موازی خط گردن خطی می کشیم

4 ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی 88 با شد : ( 88+ 4 = 92 ÷2 = 46 ÷ 10 = 4/6 ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه است .

بیاد داشته باشیم پنس سر شانه برای این روی الگو ایجاد می شود تا فضای لازم برای برجستگی سینه داشته باشیم وگرنه روی سینه تنگ می شود .

(الگو های بدون پنس برای لباس های کشی و یا گشاد طراحی می شوند اما الگو ی ارائه شده در این بخش برای لباس قالب تن است تا بعداً بتوانید طرح های مختلف روی آن پیاده کنیم )

5 ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره 4 بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

6 ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم

7 ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند

8 ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد

9 ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

10ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه 2 ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه 4 شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر 4 می شود ) : نقطه L (دور سینه + 4 = ÷ 4 = + 2 سانت )

11 ـ از نقطه L عمودی باندازه 2 سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

12ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

13ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه 2 ( نقطه K) اندازه می زنیم .

14ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم

تصویر شماره 3 دیجیتال

مرحله ششم : رسم پنس های بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه 10 تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه 2 سانت داخل می شویم : نقطه 11 به نقاط L’ و K وصل می کنیم

2 ـ یک سوم خط 11 ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم

3 ـ از نفطهT باندازه 3 سانتی متر به سمت چپ رفته نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

4 ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

5 ـ فاصله نقطه 11 تا V را نصف کرده ( نقطه 12) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط 13 و 14)

6 ـ از نقطه 12 خطی عمود باندازه 7 سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه 15) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه 16)

7 ـ از نقاط 15 و 16 به نقاط 13 و 14 روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک ) ( تصویر شماره 3 الف )

تصویر شماره 3 الف دیجیتال

در انتهای رسم قبل از کنترل تصویر 3 ب در زیر را خواهید داشت

تصویر شماره 3 ب دیجیتال

تصویر 5

الگوی کامل با رعایت خطوط راستا

ادامه در صفحه بعد

پرسشـ و پاســخـ ...

پرسشی درباره ی این آموزش دارید؟ آنرا از ما بپرسید ، تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکل شما حل شود

 • Atefeh
  ارسال شده در 22 خرداد, 1397

  سلام ،خسته نباشید!من در الگو کشی به روش گرلاوین مشکلی پیداکردم! اینکه کف حلقه از خط سینه بالاتر قرار میگیره وارتفاع حلقه هم حدود چهار سانت بیش از حلقه در اندازه گیری هست!و اگر بخوام کف حلقه رو بالا بیارم تا ارتفاعش کم بشه برای به دست اومدن مقدار در اندازه گیری،کف حلقه از خط پهلو فاصله میگیره!چطور این مشکل رو رفع کنم؟!

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 22 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز در روش گرلاوین کنترل هایی وجود دارد که در سایت بعد از آموزش اصلی اونها هم ذکر شده برای حلقه در قسمت کنترل حلقه اگر حلقه بلند تر و بزرگتر از حلقه اصلی باشد بصورت یک خط هلالی ساسونی حداکثر سه سانت بگیرید و اگر کوچک تر باشد همین مقدار رو باز میکنیم

   کپی کردن نظر
 • anisa
  ارسال شده در 15 خرداد, 1397

  اول اینکه ی تشکر ویژه و خسته نباشید بابت آموزشتون… دوم اینکه میخواستم ی تونیک بدوزم.. ساسون حلقه آستین رو بگیرم و ببندم؟؟ یا اینکه نیاز نیست.. میخواستم ترک عصایی کار کنم..

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز ممنون از حسن نظرتون اگه تونیک شما حالت سارافونی داره و بدون آستین هست ساسون توی حلقه رو بگیرید اگر لباستون آستین دار هست و هنگام کنترل‌ها نیاز به گرفتن ساسون در حلقه آستین نبوده نیازی به گرفتن ساسون دیگر ندارید ولی میتوانید بعد از طرح برش عصایی ساسون سر شانه رو ببندید که خود بخود این ساسون به حلقه شما منتقل میشود

   کپی کردن نظر
 • خانم پور مرام هستم سوالی داشتم یقه انگلیسی چند سانت از گودی گردن ییایم پاین برای دالش
  ارسال شده در 2 خرداد, 1397

  بسیار عالی

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 3 خرداد, 1397

   سلام دوست عزیز طراحی دال یقه بستگی به مدل یقه انگلیسی دارد معمولا حدود نیم تا یک سانت در متد متریک از گودی بالامیروید و بعد خط افقی رسم میشه روی اون خط پهنای دال رو تعیین میکنیم
   راه دیگر اینست که دال رو روی تنه طراحی کنید بعد از روی خط شکست به طرف دیگر الگو کپی کنید

   کپی کردن نظر
 • مهشيد
  ارسال شده در 18 اسفند, 1396

  سلام،ممنون از سایت خوبتون . سوالی که داشتم اینه که
  اگه نقطه های ‘f تا i برابر با ٢٢ بشه و نقطه های ‘E تا j برابر با ٢٣ بشه، درسته؟
  در واقع فقط ١سانت فضا برای کشیدن حلقه استین هست

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 18 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز در این روش الگو چون یک چهارم دور سینه در پشت منهای ۲ می شود اختلافش با کارور کم است و مشکلی ندارد چون میخواهیم درز پهلو کمی به سمت پشت باشد تا دید درزی در جلو نداشته باشیم با توضیحی که دادید هلال پشت شما خیلی کم میشه شما پاترون این رو بدوزید بعد از دوخت استین اگر دیدید حلقه پشت خوش فرم نیست میتونید کمی اونرو قیچی کنید . با این وجود فکر نمیکنم مشکلی ایجاد کنه در هر حال هر مسئله ای بود در خدمتم

   کپی کردن نظر
 • درسا
  ارسال شده در 6 اسفند, 1396

  سلام.مرسی از شما و سایت خوبتون. واقعا سایت کاملی دارید.من الگوی قبلی رو کاملا تصحیح کردم. تنها مشکل اینه که وقتی حلقه آستین پشت و جلو رو اندازه میگیرم حلقه ی جلو نزدیک به ۳ سانت زیاده .در صورتی که شما گفتین معمولا ۱ سانت هست.ایراد از کجاست و اگه ۳ سانت رو منتقل کنم به پشت چه مشکلی پیش میاد؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 6 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز دور حلقه پشت و جلو رو انداره بگیر اگر قبل از گشاد کردن مرحله اخر با اندازه دور حلقه تون مساویست اضافه و یا کم نکنید یک نمونه روی پارچه ی غیر کشی که نیاز ندارید بدوزید و ببینید اشکال دارد یا نه اگر اشکال داشت تمامی اشکالات را روی لباس بگیرید بعد اونها را عینا به الگو تون منتقل کنید اون الگو را برای دوخت های بعدی استفاده کنید
   اما اگر حلقه تون گشاد تر از حلقه اندازه گیریتون هست مطابق کنترل حلقه انجام بدید
   اگر با انجام همه انها روی الگو همچنان این گشادی وجود داشت لازم هست همانطور که گفتم اشکالات روی تنه برطرف شود

   کپی کردن نظر
 • درسا
  ارسال شده در 4 اسفند, 1396

  سلام از سایت خوبتون ممنون.سوالم اینه که توی قسمتی که گفتین به اندازه ی اختلاف بالاتنه پشت بالا میریم ،ممکنه کسی بالا تنه پشت و جلوش یک اندازه باشه؟؟

  کپی کردن نظر
  1. نـدا ایــمـانـیــ
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 اسفند, 1396

   سلام دوست عزیز در متد گرلاوین وقتی در اندازه گیری جلو از گودی جلو گردن تا کمر باشد معمولا با پشت اختلاف دارد یعنی کوچکتر است با این وجود اگر اندازه پشت و جلو کسی یک اندازه باشه موردی نداره و به همان طریق گفته شده عمل میشه

   کپی کردن نظر
 • سودا
  ارسال شده در 10 آذر, 1396

  سلام.من الگوی بالاتنه رو بلدم و میتونم لباس بدوزم اما وقتی میخوام الگوی مانتو در بیارم نمیدونم باید چیکار کنم. منظورم اینه که الگوی اولیه که دارم برای لبلسیه که به بدن میچسبه و از اونجایی که مانتو همیشه آزادتر هست نمی دونم چه مقدار به هر کدوم از اندازه ها باید اضافه کنم. مثلا میشه به دور سینه اضافه نکنم اما به کمر و باسن اضافه کنم؟ و اینکه این مقدار که اضافه میکنم باید چقد باشه؟ در ضمن اگه کسی بخواد به دور سینه اضافه کنه مطابق همون حلقه آستینش هم بزرگ میشه و زیر بغلش خیلی گشاد میشه. واسه این مشکل باید چیکار کرد

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 11 آذر, 1396

   سلام دوست عزیز الگوهای بالاتنه معمولا مقداری ازادی به انها داده می شود که اگر شما بخواهید مانتو فون بدوزید میتوانید همان را از زیر بغل به سمت پایین لباستان که حدودا از پایین ۵ سانت گشاد تر شود وصل کنید
   اگر از متد متریک استفاده میکنید میتوانید از الگوی لباس گشاد استفاده کنید در ضمن هرمقدار که به سینه ازادی میدهید لازم است به استین هم ازادی بدهید در الگوی متریک ازادی که به تنه داده میشود هنگام کشیدن الگوی استین خود بخود به استین هم منتقل می شود

   کپی کردن نظر
 • یلدا
  ارسال شده در 23 مهر, 1396

  سلام ممنون از اموزشتون من وقتی پنس سرشانه پشت رو رو الگو می بندم الگو پف میکنه این مورد نداره ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز پنس ها هنگام دوخت گرفته می شوند نه روی الگو مگر انکه بخواهید پنس را از جایی به جای دیگر منتقل کنید اگر پنس سر شانه شما تا یک سانت است میتوانید انرا از انتهای سرشانه به حلقه استین رد کنید یعنی از سرشانه کم کنید اما اگر بیشتر است و پنس نمیخواهید بدهید لازم است از انتهای سرشانه به انتهای پنس پشت برشی بزنید سپس پنس پشت را ببندید حلقه شما قدری بزرگتر می شود که در هنگام دوخت باید باید حلقه تنه مقداری خورد بخورد تا پشت اینچنین فردی کشیده نشود پیشنهاد من پنس های بزرگ را به حلقه منتقل نکنید بلکه انرا یا در سرشانه سرجای خودش بگیرید یا به حلقه گردن منتقل کنید تا هم حالت حلقه استین خوب باشد و هم پشت کشیده نشود

   کپی کردن نظر
 • مریم
  ارسال شده در 17 مهر, 1396

  ببخشید برای پیراهن یا مانتو بالاتنه جدا از اونجایی که من دانش خیاطیم خیلی کمه میشه از الگوی پایه بالاتنه و الگوی دامن راسته استفاده کرد؟جسارتا 1سوال دیگه:ازونجا که شما گفتین الگوی بالاتنه آموزش داده شده قالبت تن هست برای مانتو باید گشادتر در نظر گرفته بشه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 20 مهر, 1396

   سلام دوست عزیز برای مانتو دور سینتونو میتوانید بعلاوه ۵ یا۶ و یا حتی بیشتر بکنید بستگی به میزان ازادی که میخواهید در اونصورت دور بازوتون رو هم در استین باید به همان اندازه اضافه کنید برای بلند کردن هم در الگوی بالاتنه باسن بزرگ رو ادامه بدید بعد از کمر یا باسن کوچک جدا کنید تا قرارگیری ساسونها در امتداد هم باشه و زیباتر بشه
   یادتون باشه اگر بالاتنه شما کوتاه هست برای برش از کمر ۳ تا ۴ سانت پایین تر بیایید بعد برش بزنید

   کپی کردن نظر
 • راحله
  ارسال شده در 12 مهر, 1396

  با سلام خیلی خیلی مطالب دقیق و عالی و بی نقص گذاشتین .ممنون ازتون .

  کپی کردن نظر
 • ریحانه
  ارسال شده در 30 شهریور, 1396

  سلام‌ میشه راهنمایی بفرمایید که ساسون کوچیک در قسمت جلو واسه چیه؟؟؟ این قسمت رو متوجه نمیشم.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 30 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز ساسون کوچک جلو علاوه براینکه شکل فرو رفتگی بدن افراد لاغر را که میخواهند جذب بپوشند موجب می شود هنگام مدل سازی و یا کنترل کمر نیز مورد استفاده قرار میگیرد مثلا برای افرادی که کمرشون پر هست براحتی میتوان ان را ندید گرفت و کسانی که گودی زیاد در کمر دارند از مواردی است که میتوانند این ساسون را عمیق تر بگیرند.

   کپی کردن نظر
 • شهلا
  ارسال شده در 18 شهریور, 1396

  سلام فاصله سینه من 10 است ولى زیا د مى شه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز منظورتونو دقیق نفهمیدم در کشیدن الگو فاصله دو سینه باید تقسیم بر دو بشه اگر هم نصف فاصله دو سینتون ۱۰ است این عدد زیاد نیست و متناسب است

   کپی کردن نظر
 • مریم ش
  ارسال شده در 6 شهریور, 1396

  سلام.من چون دوتا بچه شیر دادم و افتادگی سینه دارم.نوک سینه بایین تر از خط سینه قرار میگیره.آیا با این کار الگو مشکل بیدا میکنه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 6 شهریور, 1396

   سلام دوست عزیز نوک سینه که مشخص می شود حدودی است و و تا دایره ای به شعاع ۲ سانت قابل تغییر است و پایین بودن نوک سینه نسبت به خط سینه در خانم ها طبیعی است نگران الگو نباشید ودر الگو هیچ مشکلی ایجاد نمیکند

   کپی کردن نظر
 • Monir
  ارسال شده در 30 مرداد, 1396

  سلام
  ممنونم از سایت خوبتون
  ببخشید من تمام مراحلو انجام دادم ولی یک سوم دور کمر که نقطه v.Tبه دست میاد در راستای خط S.R نیست مشکل از چیه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 30 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز یک سوم خط B_11را که بدست بیاوریم نقطه T میشود حال اگر نقطه T طوری قرار نمیگیره که بعد از سه سانت مثل شکل به نقاط S و Rوصل کنید این یعنی فاصله دوسینه شما خیلی کوچک یا خیلی زیاده اما سینه یا باسن برعکس اون است پس ملاک رو همون خط SR قرار بدید و ساسون رو از دو طرف ان بگیرید در ضمن فاصله دوسینه رو یکبار دیگه اندازه بزنید که احتمالا اشتباه نشده باشه اندازه گیری صحیح خیلی مهم است

   کپی کردن نظر
 • آرزو
  ارسال شده در 27 مرداد, 1396

  سلام و خسته نباشید و مرسی ازسایت خوبتون،من الگومو با استفاده از اموزش های شما کشیدم ولی سینه ی شخص برجستست و از اشکال سینه های برجسته استفاده کردم،موقع اندازه گیری کنفرماسیون الگو هم، کنفرماسیون الگو از کنفرماسیون حقیقی 7 سانت بزرگتر بود که 3 سانت پنس کنفرماسیون گرفتم، حالا برای اشکال سینه ی برجسته که الگو رو برش میدم توی قسمت زیر سینه به پهلو،الگو خیلی باز میشه، حدود 4_5 سانت، خب اینطوری کنفرماسیون بهم نمیخوره؟دوباره باید پنس کنفرماسیون بگیرم یا طبیعیه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 27 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز اگر اشکال سینه بزرگ وجود داشته باشد این باز شدن زیر سینه طبیعی است به نظر من بهتر است قبل از انجام کارهای سینه بزرگ الگو رو روی یک پارچه ای که کش نیاید در بیارید پرو کنید اگر هنوز مشکل وجود داشت باندازه مورد نیاز الگو رو در سینه باز کنید

   کپی کردن نظر
 • فاطمه
  ارسال شده در 26 مرداد, 1396

  سلام .کنفرماسیون چطوری روتن فرد اندازه بزنم .وپنس کوچولو چطوری حذفش کنم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 26 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز اندازه گیری کنفرماسیون رو در بحث اندازه گیری با تصویر نشون دادیم
   پنس کوچک رو هم بعد از کنترل اگر هنوز سرجاش بود اندازه ای که از پنس مانده رو برسه تقسیم کنید و به دو طرف پنس زیر سینه اضافه کنید و به پهلو روی خط کمر دو باره اندازه بزنید خط کمر تنگ نشود

   کپی کردن نظر
 • مریم
  ارسال شده در 17 مرداد, 1396

  ببخشید میخواستم بپرسم برای مانتو هم میشه از این روش واین الگو استفاده کرد مثلا یک سری از چیز هارو باید حذف کرد مثل ساسون ها ؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 17 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز این الگو ها الگوی اساس است و تمامی تغییرات روی اینها اعمال می شود برای مانتو نسبتا ازاد ساسون زیر سینه حذف شود و ساسونسرشانه به برش یا به پهلو منتقل می شود اگر بخواهید مانتو شما خیلی ازاد باشدساسون سرشانه را هم به زیر سینه منتقل کنید ولی هیچکدام را بعنوان ساسون نگیرید

   کپی کردن نظر
 • لیلا
  ارسال شده در 8 مرداد, 1396

  سلام، من باز مشکل دارم، تو مرحله 6که حلقه و سرشانه رو میچسبونیم به هم، حلقه پشت 23 و حلقه جلو 33 حالا بخوام وسطشو علامت بزنم خیلی میاد پایین، البته گشادی حلقه آستینم 51 و 5 سانت اضافه اس چه کار کنم؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز اگه کنترل ها رو به ترتیب انجام داده باشی حلقه استین رو باید کنترل میکردی و اگر بزرگ می بوده ساسون میگرفتی تا اندازه تر بشه مطلب بعدی انجام کنترل کنفرماسیون و جفت کردن حلقه از کمر هست اگر همه مراحل رو درست انجام داده باشی اختلاف در حد یک یا دوسانت خواهد بود که وسط سرشانه اگر همین مقدار به سمت جلو اریب بشه مشکلی نداره

   کپی کردن نظر
 • لیلا
  ارسال شده در 8 مرداد, 1396

  آهان یه سوال دیگه واسه سرشونه پشت که عرض یقه رو میاییم بالا بعد یک و نیم سانت میاییم بیرون بعد اختلاف بالا تنه میریم بالا ولی شما اینجا اختلاف بالا تنه رو دیگه نرفتین بالا؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 مرداد, 1396

   دوست عزیزم از نقطه D’ باندازه اختلاف قد پشت و جلو بالا رفتیم بعد یک ششم گردن بعلاوه یک تو امدیم و دوسانت بالا رفتیم و حلقه گردن پشت رسم شد بعد از حلقه گردن پشت به یک و نیم سانتی که بیرون امدیم وصل کردیم دیگه نیازی نیست دوباره اختلاف پشت و جلو رو از حلقه استین بالا بریم چون اونوقت پشت خیلی بلند میشه !

   کپی کردن نظر
 • لیلا
  ارسال شده در 8 مرداد, 1396

  سلام گلم، من این سری از این روش استفاده کردم واسه الگو فقط یه جا رو متوجه نشدم اونم پنس سرشانه جلو که نمیدونم باید برش بزنم یا ببندم؟ تو روش خودمون پنسو میبستیم دوباره کارور…. اندازه میزدیم الان باید برش بخوره کامل؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 مرداد, 1396

   سلام دوست عزیز وقتی پنس رو برش میزنید هم راحت تر میتونید اون رو ببندید و هم و هم موقع انتقال ساسون زیر سینه به سرشانه راحت تر این اتفاق می افتد ولی فرق چندانی ندارد که شما پنس رابدون برش ببندید یا با برش

   کپی کردن نظر
 • آیدا
  ارسال شده در 22 تیر, 1396

  سلام.
  میخواستم ازتون خواهش کنم کنترل حلقه آستین رو با شکل توضیح بدید, من حلقه آستینم 44 هست و توی الگویی که کشیدم 39 شده. چطوری پنس رو بکشم و حلقه مو گشادتر کنم.
  با تشکر..

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز از شما متشکرم اشکال بوجود آمده را در متن اصلاح کردم فکر کنم سوال شما پاسخ داده شده باشد

   کپی کردن نظر
 • آتنا
  ارسال شده در 9 تیر, 1396

  سلام ببخشید برای خانوم تپلی این الگو رو کشیدم نقط O ازN خیلی جلوتر و طراحیش به این شکل در نمیاد ممنون میشم راهنمایی کنید

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 9 تیر, 1396

   سلام دوست عزیز فکر کنم هنگام کشیدن سرشانه شما ساسون سرشانه رو یا نکشیدین یا خیلی کوچیک کشیدین اندازه این ساسون معمولا یک دهم نصف دور سینه است برای افرادی که سینه بزردگ دارند حدود ۷ الی ۸ سانت گرفته شود الگو خودتونو دوباره چک کنید

   کپی کردن نظر
 • خاطره
  ارسال شده در 23 خرداد, 1396

  سلام
  من وقتی مانتو میدوزم به پایینه ک میرسم جا دکمه روی هم نمیاد. پایین تنه چاق تر از بالا تنه هست.برای رفع مشکل باید چیکار کنم؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 خرداد, 1396

   سلام دوست عزیز الگوی شما ظاهراچون بر اساس دور سینه کشیده شده این مشکل رو داره شما چند تا کار میتونیدبکنید اگر چاقی در پهلو دارید در الگو قسمت پهلوی را اضافه کنید البته باید دور باسن رو انگونه که در سایت اموزش دادیم اندازه بگیرید اختلاف اون رو با الگو تون پیدا کنید مقداری ازادی به اون بدید بعد اضافه کنید
   اگه چاقی روی شکم هست میتونید خط وسط جلو را کمی اریب روی دولا بگذارید تا روی شکم ازاد شود
   اگر چاقی در باسن پشت باشد باید مانند انچه برای باسن بزرگتر از سینه اموزش داده شده در پشت عمل کنید این اموزش هم در سایت موجودهست

   کپی کردن نظر
 • ساغر
  ارسال شده در 3 خرداد, 1396

  سلام
  خسته نباشید ،من برای کنترل کمر در بالاتنه پشت به مشکل خوردم نمیدونم که باید متر را از خط صاف وسط پشت محاسبه کنم یا از بعد از قسمت گودی کمر؟ممنون میشم پاسخ بدین

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 خرداد, 1396

   سلام دوست عزیز از بعد از پنس کمر باید متر رو بذارین و پنس ها رو نباید تو حسابتون بیارین چون هنگام دوخت اونها بسته میشه

   کپی کردن نظر
   1. ساغر
    ارسال شده در 4 خرداد, 1396

    سلام ببخشید دوباره وقتتونو میگیرم،منظورم اینه که فاصله بین(٢،’B) را هم حساب میکنیم یا از نقطه ٢ به بعد حساب میکنیم؟

    کپی کردن نظر
    1. ندا ایمانی
     نـدا ایــمـانـیــ
     Teacher
     CEO
     ارسال شده در 4 خرداد, 1396

     سلام دوست عزیز مراحم هستید از B’ تا ۲ را حساب نمیکنیم چون پنس پشت هست و از ۲ به بعد حساب میکنیم

     کپی کردن نظر
 • سمانه
  ارسال شده در 28 اردیبهشت, 1396

  با سلام . ببخشید هنگام گشاد کردن حلقه آستین وقتی روی خط پهلو ۲ سانت پایین می آییم و مجددا حلقه را رسم میکنیم . این حلقه از فضای دور سینه ی ما کم میکنه .در این مرحله لازم هست کنترل سینه انجام بدیم یا خیر . چون من وقتی متر میزنم دور سینه الگوم کمتر از اندازه دلخواهم شده و رفته تو حلقه آستینم. ممنون میشم اگه پاسخ بدین.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 28 اردیبهشت, 1396

   سلام دوست عزیز برای گشاد کردن حلقه ۲ سانت پایین میاییم و یک ونیم سانت به سمت بیرون میرویم در این صورت گشادی سینه تغییر چندانی نخواهد کرد

   کپی کردن نظر
 • حامد
  ارسال شده در 3 اردیبهشت, 1396

  سلام.اگر نخواهیم که ساسون سرشانه پشت داشته باشیم،گفتین مقدار ساسون را از طول خط سرشانه کم کنیم.سوالم اینه ایا در قرارگرفتن لباس به تن زشتی ایجاد نمیکنه؟چون من احساس میکنم اینجوری الگو زشت میشه.
  با تشکر از راهنماییهای دلسوزانه شما

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 3 اردیبهشت, 1396

   سلام دوست عزیز اگر ساسون سرشانه بادیک باشد این کار رو می کنیم چون ساسون سرشانه برجستگی پشت رو نشان میدهد پس اگر ساسون بزرگ شده بود بهتر است قسمت پشت برش پرنسسی عمودی بخورد تا ترکیب خوب شود

   کپی کردن نظر
 • رزیتا
  ارسال شده در 12 فروردین, 1396

  سلام.مرسی از سایت خوبتون.
  من یه جا خوندم برای الگوی پشت وقتی از محل کارور پشت یک ششم دور گردن به اضافه یک بالا میریم و ۱ سانت بیرون میایم بعد به اندازه یک دوم وتاژ به اضافه یک و نیم سانت بالا میریم.یعنی شیب سرشانه از الگوی شما کمتر میشه.
  این دلیلش چیه؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 12 فروردین, 1396

   سلام دوست عزیز مطلبی رو که شما می فرمایین برای انجام وتاژ هست که بطور کلی بکار نمیره فقط برای زمانی است که اختلاف قد پشت و جلو بیش از 7 سانت است
   اگر شما وتاژ رو از کارور اضافه کنید و سرشانه های شما صاف نباشد هنگام پرو مجبور میشوید از سرشانه دوباره بگیرید اما اگر وتاژ رو از پشت انجام دهید این اشکال پیش نمی اید طبق انچه در سایت گفته شده

   کپی کردن نظر
 • مینو
  ارسال شده در 2 فروردین, 1396

  خانم ایمانی واقعا ازتون ممنونم تمام اشکالات خیاطیم با راهنمایی شما حل شد????????

  کپی کردن نظر
 • فاطمه
  ارسال شده در 3 اسفند, 1395

  ندا جون بابت سایت خوبتون ممنون. اگه بخوایم جلیقه بلند تا روی باسن برای روی سرافان بدوزیم همین الگو کافیه یا باید اندازه ها رو از بغل بزرگتر کنیم؟ ارایش حلقه آستین برای جلیقه فرق داره؟ پارچه شبیه ترمه هست.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 3 اسفند, 1395

   سلام دوست عزیز سارافن استین ندارد و شما میخواهید جلیقه ای روی ان بپوشید اول روی تنتان امتحان کنید اگه خوب بود این کار را انجام دهید
   لباس رو دور سینه را بعلاوه 5 یا 6 کنید به جای 4 و از سرشانه حدود 1 تا یک ونیم سانت از طرف حلقه به داخل سرشانه بیایید و اگر حلقه شما در زیر تنگ است میتوانید به اندازه ای که گشادی ان را نیاز دارید گشاد کنید ولی این کار را 1 سانت 1 سانت انجام دهید که یکباره خیلی گشاد نشود در اخر ارایش حلقه را اصلاح نمایید متشکرم

   کپی کردن نظر
 • صبا
  ارسال شده در 30 بهمن, 1395

  سلام دوست عزیز
  ممنون بابت آموزش کامل الگوی بالاتنه، برای دوخت یک لباس تمام مراحل بالا باید انجام بشه؟ میشه لطف کنید و آموزش بالاتنه برش عصایی رو با متد گرلاوین بگذارید.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 30 بهمن, 1395

   سلام دوست گرامی
   برای کشیدن الگو اولیه باید تمام مراحل انجام شود مخصوصا کنترل ها برای برش عصایی در قسمت انتقال ساسون توضیح داده شده است . متد های مختلف عمدتا در کشیدن اساس و یقه ها با هم اختلاف دارند وگرنه در انتقال ساسون ، جیب ،طراحی و .. اصول اولیه وهنر خیاط است که جلوه نمایی میکند

   کپی کردن نظر
  2. فاطمه
   ارسال شده در 4 اسفند, 1395

   ممنونم از پاسخگویی سریعتون. راهنمایی های بیدریغ و سریع شما انگیزه ایجاد میکنه که بدون ترس خودمون اقدام به برش و خیاطی کنیم.

   کپی کردن نظر
   1. ندا ایمانی
    نـدا ایــمـانـیــ
    Teacher
    CEO
    ارسال شده در 4 اسفند, 1395

    سلام دوست عزیز ممنون از نظرات دلگرم کنندتان

    کپی کردن نظر
 • ماه
  ارسال شده در 8 بهمن, 1395

  سلام خسته نباشید.برای اصلاح وتاژ روی الگو میتونیم قد بالاتنه پشت رو تا اختلاف ۶سانت بالا بریم و بقیه ی اونو از خط کمر پایین بیاییم؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 بهمن, 1395

   سلام دوست عزیز از خط کمر حد اکثر دو سانت می تونید پایین بیایین اونهم برای کسانی که گودی کمر دارن در حقیقت وتاژ برای افرادی است که پشت برامده دارندو وقتی از پشت گردن بالا می رویم و اوزمان میدهیم خط کمر را سر جایش ثابت نگه داشته ایم ممنون از اعتماد شما

   کپی کردن نظر
 • زهرا
  ارسال شده در 4 بهمن, 1395

  این سایت واقعا عالیییییییییه

  من چندین روز گشتم ولی سردرگم بودم تا سایت شما رو دیدم

  واقعا مطالبتون کاربردی و توضیحات کامل و دقیق هست

  کار من فنی هست ولی به خیاطی هم علاقه دارم

  وقتی میبینم الگوها رو اینقدر دقیق و فنی رسم کردین واقعا لذت میبرم

  دستتون درد نکنه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 بهمن, 1395

   سلام دوست عزیز ممنون از لطف نظرتون

   کپی کردن نظر
 • ندا بهادری
  ارسال شده در 23 دی, 1395

  سلام ممنونم از راهنماییتون عذر میخوام ساسون سرشانه ی پشت رو میشه در نظر نگرف برای افراد لاغر و کسایی که برجستگی سرشونه ندارن؟

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 23 دی, 1395

   سلام عزیزم بله ولی اونوقت باید باندازه ساسون از سرشانه طرف حلقه کم کنید و حلقه را دوباره ارایش دهید

   کپی کردن نظر
 • ندابهادری
  ارسال شده در 22 دی, 1395

  سلام چرا روی درز دولای بسته ی پشت ساسون میخوره؟ این ساسون ک اینطوری دیده میشه

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 22 دی, 1395

   سلام دوست عزیز اونچه که روی دولا بسته پشت میبینید درحقیقت گودی پشت کمر است بدای زمانیکه شما میخواهید پشتتان درز بخورد اما اگر نمی خواهید پشتتان درز بخورد باید ان را به ساسون های دیگر کمر منتقل کنید متشکرم

   کپی کردن نظر
 • الهام
  ارسال شده در 19 آبان, 1395

  سلام

  سایتتون عالیه

  لطفا مطالب آموزشی بیشتری بذارین

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 19 آبان, 1395

   سلام از حسن توجهتون ممنونیم چشم انشاءالله

   کپی کردن نظر
 • سعیده
  ارسال شده در 15 آبان, 1395

  سلام خانم ایمانی عزیز خیلی محشری.
  سوالم اینه که میخام بلوز یقه کراواتی بدوزم چه پارچه ای خوبه قبلن گفتم که تپل هستم. از راهنماییهای مفیدتون واقعا ممنونم

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 15 آبان, 1395

   سلام عزیزم یادت باشه اگه تپلی تو قسمت گردن داری حتما کراواتی رو هفت کنی تا بلند تر و باریک تر نشونت بده در ضمن از پارچه دارای ریزش برای این نوع بلوز استفاده کنید متشکرم از توجهتون

   کپی کردن نظر
 • sahar
  ارسال شده در 8 آبان, 1395

  سلام
  امیدوارم هر چه زودتر این فرصت رو پیدا کنین که مطالب آموزشی رو بیشتر کنین.
  من دارم خودآموز خیاطی رو یاد میگیرم ،سایت شما محتوای آموزشیش خیلی دقیقه و توضیحاتی که در خلال آموزش ها میدین واقعا کمک کنندست.
  طراحی سایتم جوریه که راحت میتونی به مطالبی که مد نظر هست دسترسی داشته باشی.
  من بی صبرانه منتظر آموزش های جدید شما هستم.به خاطر همه زحماتی هم که میکشین بینهایت ممنونم.

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 8 آبان, 1395

   سلام از حسن نظرتان ممنونیم تلاش میکنم تا مطالب راتهیه کرده و بگذارم هرچند که خیلی گرفتارم ومشغول تحصیلم با این وجود چشم ????

   کپی کردن نظر
 • sahar
  ارسال شده در 3 آبان, 1395

  سلام
  سایتتون خیلی عااالیه هم از نظر دیزاین هم از نظر محتوا
  امیدوارم همیشه همینقد خوب و عالی بمونین و ادامه بدین.
  میخواستم ازتون خواهش کنم که مطالاب آموزشی سایت رو بیشتر کنین و دوخت انواع آستین و یقه و جیب و … رو بذارین لطفااا

  کپی کردن نظر
  1. ندا ایمانی
   نـدا ایــمـانـیــ
   Teacher
   CEO
   ارسال شده در 4 آبان, 1395

   سلام از لطف شما ممنون ما هم از ابتدا در نظر داشتیم دوخت های سوال برانگیز را بگذاریم اما متاسفانه با مشغله زیاد فرصت نکردم تلاش می کنم تا بگذارم اگر نظر یا پیشنهادی دارید خوشحال میشوم دریافت کنم ممنون

   کپی کردن نظر

به گفتگو بپیوندید

Copyright 2018 © Vadiye Artcenter.