آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
آخرین‌نوشته‌ها
نمایش‌همه
نوشته‌شده‌توسط
جمعه, 12/28/2018
4818 بازدید
90+لایک شده

آموزش تهیه و دوخت چادر عربی( از صفر تا صد )

دوخت چادر عربی جزو یکی از آسان ترین دوخت ها است شما میتوانید با دنبال کردن این متن براحتی چادری زیبا برای خودتان بدوزید.

برای چادر عربی لازم است پارچه نسبتا کم عرض ولی با طول زیاد باشد مثلا برای یک فرد متوسط پارچه با عرض حدود 90 تا 110 سانت و طول 5 متر و 70 سانت تا 7متر کافی است . مقدار کمتر پارچه برای افراد کوتاه تر و یا لاغر تر در نظر گرفته می شود و مقدار بیشتر برای افراد بلند تر یا چاق تر .

اندازه موردنیاز : 1ـ قد فرد  2ـ  اندازه از وسط سر تا مچ آنگونه که در تصویر نشان داده شده است . یا طبق خط سبز اندازه گیری کنید و یا طبق خط آبی یکی از آن دو.

طریقه اندازه گیری چادر عربی ( تصویر 1 )

اندازه گیری چادر عربی

اساس دوخت چادر عربی مانند عبا است .لذا ابتدا طول پارچه خود را در محدوده ای که در بالا گفته شد نصف کنید .و از هم جدا نمایید ما برای آموزش از پارچه با طول 6 متر و عرض 110 استفاده کردیم در ضمن تمام آنچه به شکل تصاویر می بینید لازم است روی پارچه انجام شود و نیاز به کشیدن الگو ندارد .

همانطور که در شکل دیده می شود طول 6 متر پارچه را نصف کردیم و دو تکه سه متری داریم که یک تکه قسمت بالای چادر را تشکیل می دهد و تکه دوم قسمت پایین چادر.  در تصاویر مراحل1 تا 3 فقط قسمت بالای چادر که روی سر قرار میگیرد نشان داده شده است و در بقیه تصاویر قسمت پایین هم نشان داده شده است و برای درک بهتر نقاط مهم را شماره گذاری کردم تا مشخص شود هنگام تا کردن کدام قسمت روی کدام قسمت قرار می گیرد.

1 ـ مستطیل AA’BB’   نصف کل پارچه یعنی همان سه متر و یا همان قسمتی است که روی سر قرار می گیرد.( تصویر 2)

تصویر2

مرحله 1 دوخت چادر عربی

2 ـ مستطیل A’AB’Bرا از وسط تا کرده و نقاط A1  و B1  بدست می آید . در واقع خط A1B1  دولای بسته می باشد و  A  روی A’  قرار میگیرد و B  روی B’

3  ـ از A1   به اندازه  15 سانت داخل می شویم ( نقطه C)

4 ـ فاصله ‘CA   را نصف کرده و نقطه D   را در بالا  با سنجاق علامت زده و خطی فرضی را عمود به BB1 میکشیم و آن را هم با سنجاق علامت گذاری می کنیم.( تصویر 3)

تصویر 3

تصویر مرحله 2 چادر عربی

5 ـ از نقطه B’  باندازه 20 سانت بالا رفته با سنجاق علامت می زنیم ( نقطه B2)

6 ـ از تقاطع خط D  با خط BB’    22 سانت بالا می رویم ( خط D درست زیر استین قرار دارد )

7 ـ نقاط بدست امده را به شکل هلالی که رسم شده را با گچ یا صابون خیاطی بهم وصل می کنیم خطوط باید نرم باشد و تیزی در آن دیده نشود

دقت کنید در نقطه B1 قدری روی خط صاف می اییم تا هنگامی که دو لا باز می شود نقطه B1 تیز نباشد

8 ـ منحنی B1B2 را رولت می کنیم که این تصویر روی سمت دیگر پارچه هم بیفتد

9 ـ خط A’B’ جلو چادر است که در این قسمت لازم است تو گذاشته شود و از A’  تا نرسیده بهB2  را  کوک بزنیم این قسمت بعد از وصل قسمت پایین چادر  در انتهای دوخت یا با چرخ دوخته می شود و یا با دست پس دوز می شود

10 ـ قسمت هاشور آبی رنگ ،دور ریز پارچه  است که بعد از اتمام چادر بریده می شود

تصویر 4

تصویر مرحله 3 چادر عربی

11 ـ تکه دوم چادر را که هنوز کاری روی آن انجام نداده ایم ابتدا باید اندازه گیری کنیم یعنی قد فرد را بعلاوه 28  تا 30 سانت کرده سپس ازاندازه A1B1 کم میکنیم

مثال : کسی 160 سانت قد دارد عرض پارچه 110 سانت است اینگونه عمل می کنیم : 160 +28= 188-110= 78  پس عرض پارچه را باندازه 78 سانت کرده و اضافه ان را بریده و دور میریزیم اکنون پارچه ای به عرض 78 و طول 3 متر داریم

روی تصویر زیر قسمتی که هاشور سیاه و سفید خورده همین دور ریز است که توضیحش را در شماره 11 دادم

12 ـ حال این تکه را دولا کرده دولای بسته خط عمودی E  میباشد

ترکی پارچه را پای چادر قرار دهید و قسمت بر خورده خط EF قرار گیرد به این ترتیب پایین چادر ترکی است که قاعدتا نیاز به تو گذاشتن ندارد

13ـ همان کاری که با خط ‘B1B در بالای چادر کردیم همین کار روی خط EF انجام می شود ( تصویر 5)

نکته مهم : نیازی نیست قسمت پایین چادر را خط کشی کنیم زیرا وقتی پارچه را باز کنید و خط BB’  را با خط E1F   ( تصویر 6) مماس کنید و دو قسمت پارچه را روی هم قرار دهید سپس مطابق هلالی رسم شده قسمت بالا را به  پایین  بدوزید عملا شماره های 12 و 13  عمل شده است

تصویر 5

تصویر مرحله 4 چادر عربی

  وقتی دو لای پارچه را باز کنیم شکل زیر را روی پارچه خواهیم داشت ( تصویر 6)

                                                                                              تصویر 6

تصویر مرحله 5 چادر عربی

*** حال بعد از دوخت خط کمر یعنی خط B3B1B2  به خط E2EF1   لبه جلو باز چادر را در دو طرف هر کدام تو بگذارید یا چرخ کند و یا اگر تمیز تر میخواهید باشد پس دوز نمایید

تصویر 7

تصویر مرحله 6 چادر عربی

14ـ اکنون نقطه A’  را روی نقطه C     و  نقطه A   را روی C1   ( که فاصله A1 تا C1 همان 15 سانت استA1C =   ) قرار دهید

15 ـ نقاط Dو D’  محل های دولای بسته هستند که لازم است بعد از اندازه گیری  2سانت داخل شده و به طول مچ دست حدود 13 سانت ویا اگر آستین می خورد باندازه زیر ارنج حدود 20 تا 25 سانت بریده شود این سه گوش از چادر خارج می شود دست ها از این قسمت ها بیرون می آیند

نکته : منظور از بعد از اندازه گیری این است که فاصلهA1D = A1D’  اندازه بگیرید  اگر این فاصله از اندازه ای که در ابتدا ی درس به شما توضیح داده شد ( خطوط سبز و آبی ) کمتر بود لازم است به چادر خود آستین دهید . طول آستین برابر است با اختلاف اندازه ی خودتان با اندازه ای که روی چادر است ( در ادامه نحوه آستین را هم توضیح می دهیم )

تصویر 8

تصویر مرحله 7 چادر عربی

تصویر 9

تصویر مرحله 8 چادر عربی

دوخت :  الف  ـ درز حاصل از فاصله d با C   و d’ با C1  دوخته می شود . نقطه چین آبی در تصویر فوق محل های دوخت می باشد

ب ـ  حد فاصل CC1 را نقاب باید دوخت .

طریقه تهیه و دوخت نقاب : مستطیلی به طول 34 در 10 از پارچه اصلی تهیه می کنید این مستطیل هم از عرض و هم از طول تا می شود و یک مستطیل چهار لا به اندازه 17 در  5  به دست می آید سپس همانند شکل هلالی را که نشان داده شده قیچی می کنید

وقتی مستطیل را باز کنید تصویر3  به دست می آید که باید ان را  از طول دولا کرده و به شکل دولا به فاصله C1C  دوخته شود قسمت هلال شده به چادر دوخته می شود مر کز هلال در  نقطه A1  قرار می گیرد

در تصویر 4 نقاطی که باید روی هم دوخته شوند نوشته شده است

برای دوخت کش می توانید بندینکی از خود چادر و یا نوار اریب ساتنی تهیه کنید و به فاصله دلخواه از مرکز چادر نقطه A1 بدوزید نباید این فاصله از مرز نقطه C و C1  بیشتر باشد سپس کش را داخل بندینک کرده و گره بزنید اینطوری هر وقت کش شما از حالت عادی خارج شد می توانید با بباز کرده گره ها کش جدید استفاده کنید همچنین می تونید با دگمه کش را مستقیما به چادر بدوزید

نقاب جلو چادر عربی ( تصویر 10)

نقاب حلو چادر عربی

طریقه تهیه و دوخت آستین :

اگر پارچه چادر ضخیم است نیازی نیست که آستین به شکل دو لا تهیه شود و اندازه داده شده برای آستین یک لا است .اما اگر پارچه تان نازک است میتوانید آن رادو لا تهیه نمایید

دو قطعه پارچه به طول 40 تا 50 سانت متناسب با طولی که از نقطه d برش داده اید بعلاوه 2 سانت و عرض قد آستین که به دست اورده اید تهیه کنید

طول پارچه را تا کنید الف ج در تصویر دو لای بسته است  الف ب نصف دور حلقه دست چادر است

از ج باندازه دور دستتان علامت بزنید نقطه د  از ب به د وصل کنید ( تصویر 1 ) وقتی دو لا باز شود تصویر 2 به دست می آید

ساق های ذوزنقه به یک دیگر دوخته می شود  و استوانه آستین را تشکیل می دهد

قاعده بزرگ این ذوزنقه به محل خروج دست از چادر دوخته می شود

درز آستین می تواند هم روی آستین قرار گیرد و  همطراز با درز چادر باشد و هم می تواند زیر آستین قرار گیرد

آستین چادر(تصویر 11 )

آستین چادر

برای تزیین می توانیدهم از تور برای لبه بالا و حتی جلو چادر و لب دست استفاده کنید همچنین می توانید روی آستین را با ملیله یا سنگ و یا منجوق تزیین نمایید

برای اینکه جلو چادر از یکدیگر باز نشود در چادر های خیلی گشاد می توانید کش قیطانی به طول 50 سانت را دو لا کرده و در ناحیه کمر به یک طرف چادر بدوزید و هنگام سر کردن قبل از اینکه دست مقابل را از چادر بیرون بیاورید ابتدا کش را به دستمقابل بیاندازید سپس دست را از محل خروج  آستین از چادر خارج کنید

و در چادر های تنگ ترجلو را دگمه و یا زیپ بدوزید

تصویر زیر نحوه قرار گرفتن چادر روی سر را از سه زاویه جلو ، پهلو و پشت نشان می دهد

تصویر 12

چادر عربی

امید وارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید و ما را با انتقادات و پیشنهاداتتان در مسیر ارایه هر چه بهتر آموزش ها کمک نمایید                                    مدیر و مدرس  سایت ودیعه  ندا ایمانی

آموزش طراحی لباس

آموزش رسم و طراحی الگو شلوار زنانه

کادر اولیه شلوار برای کشیدن کادر شلوار همانند دامن ابتدا دور باسن بزرگ را بعلاوه…
آموزش طراحی لباس

آشنایی با اتو کاری

یکی از مهمترین کارها درخیاطی اتو کاری است . یک اتو کاری خوب به لباس…
آموزش طراحی لباس

آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش متریک

روش متریک از روش های مطرح انگلیسی است که با پردازش کامپیوتری از اندام های…

2 دیدگاه

  • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

    سلام دوست عزیز حسن چادر های عربی به این است که با پا چه کم عرض هم میتونید فقط با یک درز وسط هم چادر بدوزید و اگر بخواهید پارچه کمتری مصرف کنید چادر شما تنگ میشه چادر های ایرانی پارچه نسبتا کمتری مصرف میشه و میتونید برای اون استینگ بدوزید که راحت تر باهاش کار کنید

  • دوستدار حجاب گفت:

    ممنونم خیلی…. اموزشتون خوب ودقیق بود اما پارچه زیادی مصرف میشه با این روش ، روش کم مصرف تری وجود نداره؟

ارسال پاسخ