وقتی به فروشگاه های لباس مراجعه می کنیم لباس ها را در طرح های مختلف میبینیم برای انجام این طرح ها باید طراحی ساسون یا انتقال پنس ( الگوسازی) انجام داد . منظور از انتقال پنس این است که پنس سر شانه را به قسمت های دیگر الگو منتقل کنیم به این ترتیب که اول خطی از قسمت دیگر الگو مثلا از پهلو به سر سینه رسم می کنیم و آن را میچینیم سپس پنس سرشانه را میبندیم و چسب می زنیم به این ترتیب ساسون ( پنس ) که در قسمت سر شانه داشتیم اکنون به پهلو منتقل کردیم . با این روش طرح های متعددی برای لباس می توان درست کرد .

برای الگو جلو ۹ مکان هست که می توانیم پنس را به آن جا ها منتقل کنیم همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید. مشاهده می کنید که ساسون اولیه به عنوان ساسون مبنا در تقاطع حلقه با سرشانه داده شده این ساسون می تواند در طول سرشانه تغییر مسیر دهد . همانطور که در تصویر دوم می بینید

تمامی مسیر های انتقال پنس تمامی مسیر های انتقال پنس

محدوده انتقال پنس در سرشانه محدوده انتقال پنس در سرشانه

 

آنچه در مسئله انتقال پنس بسیار مهم است کشیده شدن کلیه خطوط به نوک سینه است تنها با رعایت این مسئله می توانید الگوی خود را بدون داشتن برجستگی روی پارچه بیاندازید .

برش ها و چین ها بدون آنکه لباس گشاد شود با انتقال پنس ایجاد می شوند.

انتقال پنس ها در الگوی جلو

حالت اول : انتقال پنس به وسط سرشانه

ابتدا خطی از وسط سر شانه به نوک سینه وصل می کنیم و آن را می چینیم سپس ساسون قبلی را می بندیم

نکته : آنچه در این سایت برای کشیدن الگو به شما آموزش داده شد حالت پنس در وسط سرشانه است

در ضمن به برشی که از سر شانه ایجاد می کنیم و تا کمر یا پایین تر ادامه می دهیم برش پرنسسی می گویند

همچنین به جای داشتن ساسون می توانیم فضای ایجاد شده را به شکل چین در لباس در آوریم و لباس ما چین در سرشانه خواهد داشت

ساسون در وسط سرشانه ساسون در وسط سرشانه

 

حالت دوم : انتقال پنس به تقاطع سرشانه و حلقه آستین

این بار خط را از تقاطع سرشانه به نوک سینه رسم می کنیم از این حالت می توان بعنوان برش استفاده کرد

ساسون انتهای سرشانه ساسون انتهای سرشانه

حالت سوم : انتقال پنس به حلقه آستین ( برش عصایی)

در این حالت از حلقه آستین در قسمت کارور یا حداکثر ۲ سانت بالاتر و یا پایین تر آن خطی به نوک سینه رسم می کنیم . می توان این خط را در قسمت نوک سینه با پیستوله به شکل هلال در آورد که در این صورت به این نوع برش « برش عصایی» می گویند .

حالت چهارم: انتقال پنس به پهلو

حدود ۵ تا ۷ سانت پایین تر از حلقه آستین روی خط پهلو جلو ، خطی مستقیم به نوک سینه رسم میکنیم و آن را میچینیم . برای افرادی که سینه بزرگ دارند بهتر است در لباس حتماً از این پنس استفاده شود.

ساسون پهلو ساسون پهلو

 

حالت پنجم : انتقال پنس به تقاطع خط پهلو با خط کمر ( ساسون فرانسوی)

از تقاطع خط کمر با خط پهلو خطی را به نوک سینه رسم می کنیمو می چینیم سپس علاوه بر ساسون سرشانه ساسون زیر سینه را هم می بندیم و چون این ساسون کاملا اریب است در دوخت آن باید دقت لازم را بخرج داد

پنس پهلو در کمر پنس پهلو در کمر

 

حالت ششم : انتقال پنس به کمر

بطور عادی در زیر سینه پنسی داریم میتوان آن را چید و پس از بستن پنس سرشانه این فضا کاملا به زیر سینه منتقل شود در این حالت پنس زیر سینه از حالت های قبل پهن تر خواهد شد . برای لباس های کمر کرست معمولا از این پنس استفاده می شود .

پنس زیرسینه پنس زیرسینه

 

حالت هفتم : انتقال پنس به تقاطع خط مرکزی جلو و کمر

پنس کمر روی خط مرکزی جلو پنس کمر روی خط مرکزی جلو

حالت هشتم : انتقال پنس به خط مرکزی جلو

وقتی پنس به خط مرکزی جلو منتقل می شود معمولا به شکل چین می نواند روی خط سینه خود را نشان می دهد جلو نیز بدلیل اریب شدن درز می خورد
ساسون جلو سینه ساسون جلو سینه

حالت نهم : انتقال پنس به حلقه گردن

در این حالت داخل یقه دارای چین و یا پنس است در حالیکه لباس گشاد نمی شود

ساسون حلقه گردن جلو ساسون حلقه گردن جلو

منبع : عکس ها از کتاب الگوی ۱ مربوزط یه رشته طراحی و دوخت ( شاخه اموزش فنی و حرفه ای)